Số / Ký hiệu: 03/2006/TTLT - BYT - BTC - BLĐTB&XH
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Bổ sung Thông tư liên bộ số14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
Loại văn bản:
Bộ ngành liên quan
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội_Thứ Trưởng_Đàm Hữu Đắc - Bộ Tài Chính_Thứ Trưởng_Huỳnh Thị Nhân - Bộ Y Tế_Thứ Trưởng_Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
03/2006/TTLT - BYT - BTC - BLĐTB&XH: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Bổ sung Thông tư liên bộ số14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN