Số / Ký hiệu: 10/2006/TTLT - BLĐTBXH - BYT
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y Tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Loại văn bản:
Bộ ngành liên quan
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bộ Trưởng_Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:
12/09/2006
Ngày có hiệu lực:
12/09/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
10/2006/TTLT - BLĐTBXH - BYT: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y Tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN