Số / Ký hiệu: 01/2006/TTLT - BNV - BTC
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130 - CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111- HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Loại văn bản:
Bộ ngành liên quan
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bộ Nội Vụ_Thứ Trưởng_Nguyễn Trọng Điều - Bộ Tài Chính_Thứ Trưởng_Trần Văn Tá
Ngày ban hành:
15/09/2006
Ngày có hiệu lực:
15/09/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/2006/TTLT - BNV - BTC: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130 - CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111- HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN