Số / Ký hiệu: Công văn số 87/BHXH-NVGĐ1
Trích yếu: CV87/BHXH-NVGĐ1 Về việc thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Phòng Giám định
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/01/2015
Ngày có hiệu lực:
15/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Công văn số 87/BHXH-NVGĐ1 : CV87/BHXH-NVGĐ1 Về việc thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm