Số / Ký hiệu: Công văn số 145/BHXH-TCCB
Trích yếu: CV145/BHXH-TCCB Về việc Phát động phong trào thi đua năm 2015
Loại văn bản:
Phòng Thu
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/01/2015
Ngày có hiệu lực:
23/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Công văn số 145/BHXH-TCCB: CV145/BHXH-TCCB Về việc Phát động phong trào thi đua năm 2015
Nội dung trong tệp đính kèm