Số / Ký hiệu: CV113/BHXH-TCBH
Trích yếu: V/v Xuất bản và phát hành cuốn sách "Chính sách, pháp luật BHXH hiện hành"
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Tổng biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng
Ngày ban hành:
26/09/2016
Ngày có hiệu lực:
26/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV113/BHXH-TCBH: V/v Xuất bản và phát hành cuốn sách "Chính sách, pháp luật BHXH hiện hành"
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN