Số / Ký hiệu: CV5319/BHXH-BCĐ
Trích yếu: BHXH Việt Nam V/v phối hợp với ngành Bưu điện tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trưởng ban chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
24/12/2018
Ngày có hiệu lực:
24/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV5319/BHXH-BCĐ: BHXH Việt Nam V/v phối hợp với ngành Bưu điện tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN