Số / Ký hiệu: CV1016/BHXH-VP
Trích yếu: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV1016/BHXH-VP: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm