Số / Ký hiệu: CV1142/BHXH-VP
Trích yếu: Công văn 1142/BHXH-VP V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Vũ Đức Thuật
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV1142/BHXH-VP: Công văn 1142/BHXH-VP V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm