Số / Ký hiệu: CV2146/BYT-BH
Trích yếu: V/v thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Loại văn bản:
Bộ Y tế
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV2146/BYT-BH: V/v thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm