Số / Ký hiệu: 924/KH-BHXH
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
924/KH-BHXH: Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Nội dung trong tệp đính kèm