Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (61)
Trích yếu: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày có hiệu lực:
29/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019
Ngày ban hành:
28/11/2019
Ngày có hiệu lực:
28/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BHXH Việt Nam V/v phối hợp với ngành Bưu điện tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
24/12/2018
Ngày có hiệu lực:
24/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng chuyển đổi mã đối tượng KC2 sang KC4
Ngày ban hành:
10/12/2018
Ngày có hiệu lực:
10/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển đổi tự động mã quyền lợi trên thẻ BHYT theo công văn số 4996/BHXH-CSYT
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày có hiệu lực:
06/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về kế hoạch Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ toàn Ngành năm 2019
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày có hiệu lực:
06/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực