Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định của Chính phủ (26)
Trích yếu: Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
22/08/2011
Ngày có hiệu lực:
22/08/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Chính phủ quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
18/08/2011
Ngày có hiệu lực:
18/08/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/07/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
27/07/2009
Ngày có hiệu lực:
27/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 823/QĐ-Ttg ngày 16/06/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam
Ngày ban hành:
16/06/2009
Ngày có hiệu lực:
16/06/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ Ngày 06/04/2009 quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
06/04/2009
Ngày có hiệu lực:
06/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 điểu chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
06/04/2009
Ngày có hiệu lực:
06/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
31/12/2008
Ngày có hiệu lực:
31/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Ngày ban hành:
12/12/2008
Ngày có hiệu lực:
12/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực