Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định của Chính phủ (26)
Trích yếu: Nghị định 127/2008/ NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH & Thất nghiệp
Ngày ban hành:
12/12/2008
Ngày có hiệu lực:
12/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 122 của Chính phủ ngày 04/12/2008 quy định việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng
Ngày ban hành:
04/12/2008
Ngày có hiệu lực:
04/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXHVN
Ngày ban hành:
22/08/2008
Ngày có hiệu lực:
22/08/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
02/08/2007
Ngày có hiệu lực:
02/08/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty Nhà nước
Ngày ban hành:
14/12/2004
Ngày có hiệu lực:
14/12/2004
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 203/HĐBT ngày 28/12/1988 về tiền lương công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách
Ngày ban hành:
28/12/1988
Ngày có hiệu lực:
28/12/1988
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 236/HĐBT ngày 18-9-1985 về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội
Ngày ban hành:
18/09/1985
Ngày có hiệu lực:
18/09/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 63/2005/NĐ - CP ngày 16/05/2005 của Chính phủ Ban hành Điều lệ BHYT
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực