Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (61)
Trích yếu: V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
22/08/2016
Ngày có hiệu lực:
22/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo danh sách các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN với BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/08/2016
Ngày có hiệu lực:
15/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
29/07/2016
Ngày có hiệu lực:
29/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cách tính điểm để xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch viên chức
Ngày ban hành:
15/07/2016
Ngày có hiệu lực:
15/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lãi suất đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2015
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày có hiệu lực:
26/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV5362/BHXH-TT Về việc Tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới
Ngày ban hành:
29/12/2014
Ngày có hiệu lực:
29/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo 2561/TBHDTD về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013
Ngày ban hành:
09/07/2013
Ngày có hiệu lực:
09/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 755/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013.
Ngày ban hành:
26/06/2013
Ngày có hiệu lực:
26/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực