Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (61)
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
09/08/2006
Ngày có hiệu lực:
09/08/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 2657/BHXH - BT Về việc Cấp Thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/07/2006
Ngày có hiệu lực:
14/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 2580/BHXH - KHTC Về việc Dự toán năm 2007
Ngày ban hành:
12/07/2006
Ngày có hiệu lực:
12/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 2578/ BHXH - VP Về việc tuyên truyền và quán triệt Luật BHXH
Ngày ban hành:
11/07/2006
Ngày có hiệu lực:
11/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công Văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 2440/BHXH - GĐYT Về việc Ghi mã số thẻ theo QĐ 2550 trong thống kê, tổng hợp chi phí KCB
Ngày ban hành:
03/07/2006
Ngày có hiệu lực:
03/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 2430/ BHXH - BC Về việc Quyết toán chi nghỉ dưỡng sữc, phục hồi sức khoẻ năm 2005
Ngày ban hành:
30/06/2006
Ngày có hiệu lực:
30/06/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 2413/ BHXH - TN Về việc Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong thực hiện BHYT tự nguyện
Ngày ban hành:
28/06/2006
Ngày có hiệu lực:
28/06/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên Số 20/2006 - BHXH Về việc phát hành htẻ BHYT
Ngày ban hành:
20/06/2006
Ngày có hiệu lực:
20/06/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực