Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (640)
Trích yếu: Nghị định số 63/2005/NĐ - CP ngày 16/05/2005 của Chính phủ Ban hành Điều lệ BHYT
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ - CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 208/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, miễn nhiệm, thay thê và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Bổ sung Thông tư liên bộ số14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc Thực hiện Chỉ thị 30 của UBND Thành phố về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đề cương báo cáo đợt thi đua 3 tháng cuối năm
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực