Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (643)
Trích yếu: Về việc Thực hiện Chỉ thị 30 của UBND Thành phố về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đề cương báo cáo đợt thi đua 3 tháng cuối năm
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực