Cơ sở KCB ban đầu

01/01/2018 12:00 AM


 BÁO CÁO KẾT QUẢ KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

TT Cơ sở y tế Quỹ khám, chữa bệnh ban đầu      
    Phí dịch vụ (%) Trẻ em CSSK cán bộ Ngoại tỉnh
(1) (2) (9) (13) (14) (15)
1 Bệnh viện đa khoa Tỉnh 90 X    
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 45      
3 Phòng khám Ban BVSK Cán bộ 45   X  
4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 45      
5 Phòng khám đa khoa Nhân Đức 45 X   X
6 BV Tâm Thần Hà Tĩnh        
7 Bệnh viện Mắt        
8 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh        
9 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh 90 X   X
10 Phòng khám đa khoa Tân Thành 45 X   X
11 Phòng khám tư vấn và điều trị HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh 45      
12 Phòng khám đa khoa Hồng Hà 45     X
13 Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh 90 X   X
14 Trạm y tế phường Trần Phú 15     X
15 Trạm y tế phường Nam Hà 15     X
16 Trạm y tế phường Bắc Hà 15     X
17 Trạm y tế phường Tân Giang 15     X
18 Trạm y tế phường Đại Nài 15     X
19 Trạm y tế phường Hà Huy Tập 15     X
20 Trạm y tế phường Thạch Trung 15     X
21 Trạm y tế phường Thạch Quý 15     X
22 Trạm y tế phườngThạch Linh 15     X
23 Trạm y tế phường Văn Yên 15     X
24 Trạm y tế phường Thạch Hạ 15     X
25 Trạm y tế phường Thạch Môn 15     X
26 Trạm y tế phường Thạch Đồng 15     X
27 Trạm y tế phường Thạch Hưng 15     X
28 Trạm y tế phường Thạch Bình 15     X
29 Trạm y tế phường Nguyễn Du 15     X
30 Bệnh viện đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh 90 X   X
31  TYT xã Trung Lương  15     X
32  TYT xã Đức Thuận  15     X
33  TYT xã Đậu Liêu  15     X
34  TYT xã Thuận Lộc  15     X
35 Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn 90 X   X
36  TYT TT.Phố Châu  15     X
37  TYT xã Sơn Tiến  15     X
38  TYT xã Sơn Lâm  15     X
39  TYT xã Sơn Lễ  15     X
40  TYT xã Sơn Thịnh  15     X
41  TYT xã Sơn An  15     X
42  TYT xã Sơn Giang  15     X
43  TYT xã Sơn Hoà  15     X
44  TYT xã Sơn Tân  15     X
45  TYT xã Sơn Mỹ  15     X
46  TYT xã Sơn Ninh  15     X
47  TYT xã Sơn Châu  15     X
48  TYT xã Sơn Hà  15     X
49  TYT xã Sơn Quang  15     X
50  TYT xã  Sơn Trung  15     X
51  TYT xã Sơn Bằng  15     X
52  TYT xã Sơn Bình  15     X
53  TYT xã Sơn Trà  15     X
54  TYT xã Sơn Long  15     X
55  TYT xã Sơn Diệm  15     X
56  TYT xã Sơn Thuỷ  15     X
57  TYT xã Sơn Hàm  15     X
58  TYT xã Sơn Phú  15     X
59  TYT xã Sơn Phúc  15     X
60  TYT xã Sơn Trường  15     X
61  TYT xã Sơn Mai  15     X
62 Bệnh viện đa khoa KVCKQT Cầu Treo 90 X   X
63 TYT thị trấn Tây Sơn 15     X
64  TYT xã Sơn Hồng  15     X
65  TYT xã Sơn Lĩnh  15     X
66  TYT xã Sơn Tây  15     X
67  TYT xã Sơn Kim I  15     X
68  TYT xã Sơn Kim II  15     X
69 Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 90 X   X
70 TYT thị trấn Đức Thọ 15     X
71  TYT xã Đức Quang  15     X
72  TYT xã Đức Vĩnh  15     X
73  TYT xã Đức Châu  15     X
74  TYT xã Đức Tùng  15     X
75  TYT xã Trường Sơn  15     X
76  TYT xã Liên Minh  15     X
77  TYT xã Đức La  15     X
78  TYT xã Yên Hồ  15     X
79  TYT xã Đức Nhân  15     X
80  TYT xã Tùng ảnh  15     X
81  TYT xã Bùi Xá  15     X
82  TYT xã Đức Thịnh  15     X
83  TYT xã Đức Yên  15     X
84  TYT xã Đức Thuỷ  15     X
85  TYT xã Thái Yên   15     X
86  TYT xã Trung Lễ  15     X
87  TYT xã Đức Hoà  15     X
88  TYT xã Đức Long  15     X
89  TYT xã Đức Lâm  15     X
90  TYT xã Đức Thanh  15     X
91  TYT xã Đức Dũng  15     X
92  TYT xã  Đức Lập  15     X
93  TYT xã Đức An  15     X
94  TYT xã Đức Lạc  15     X
95  TYT xã Đức Đồng  15     X
96  TYT xã Đức Lạng  15     X
97  TYT xã Tân Hương  15     X
98 Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân 90 X   X
99 TYT thị trấn Xuân An 15     X
100  TYT xã Xuân Hội  15     X
101  TYT xã Xuân Trường  15     X
102  TYT xã Xuân Đan  15     X
103  TYT xã Xuân Phổ  15     X
104  TYT xã Xuân Hải  15     X
105  TYT xã Xuân Giang  15     X
106  TYT xã Tiên Điền  15     X
107  TYT xã Xuân Yên  15     X
108  TYT xã Xuân Mỹ  15     X
109  TYT xã Xuân Thành  15     X
110  TYT xã Xuân Viên  15     X
111  TYT xã Xuân Hồng  15     X
112  TYT xã Cổ Đạm  15     X
113  TYT xã Xuân Liên  15     X
114  TYT xã Xuân Lĩnh  15     X
115  TYT xã Xuân Lam  15     X
116  TYT xã Cương Gián  15     X
117 Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc 90 X   X
118 TYT thị trấn Nghèn 15     X
119  TYT xã Thiên Lộc  15     X
120  TYT xã Thuần Thiện  15     X
121  TYT xã Kim Lộc  15     X
122  TYT xã Vượng Lộc  15     X
123  TYT xã Thanh Lộc  15     X
124  TYT xã Song Lộc  15     X
125  TYT xã Thường Nga  15     X
126  TYT xã Trường Lộc  15     X
127  TYT xã Tùng Lộc 15     X
128  TYT xã Yên Lộc  15     X
129  TYT xã Phú Lộc  15     X
130  TYT xã Khánh Lộc  15     X
131  TYT xã Gia Hanh  15     X
132  TYT xã Vĩnh Lộc  15     X
133  TYT xã Tiến Lộc  15     X
134  TYT xã Trung Lộc  15     X
135  TYT xã Xuân Lộc  15     X
136  TYT xã Thượng Lộc  15     X
137  TYT xã Quang Lộc  15     X
138  TYT xã Đồng Lộc  15     X
139  TYT xã Mỹ Lộc  15     X
140  TYT xã Sơn Lộc  15     X
141 Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê 90 X   X
142 TYT thị trấn Hương Khê 15      
143  TYT xã Phương Mỹ  15     X
144  TYT xã Hà Linh  15     X
145  TYT xã Hương Thuỷ  15     X
146  TYT xã Hoà Hải  15     X
147  TYT xã Phương Điền  15     X
148  TYT xã Phúc Đồng  15     X
149  TYT xã Hương Giang  15     X
150  TYT xã Lộc Yên  15     X
151  TYT xã Hương Bình  15     X
152  TYT xã Hương Long  15     X
153  TYT xã Phú Gia  15     X
154  TYT xã Gia Phố  15     X
155  TYT xã Phú Phong 15      
156  TYT xã Hương Đô  15     X
157  TYT xã Hương Vĩnh  15     X
158  TYT xã Hương Xuân  15     X
159  TYT xã Phúc Trạch  15     X
160  TYT xã Hương Trà  15     X
161  TYT xã Hương Trạch  15     X
162  TYT xã Hương Lâm  15     X
163  TYT xã Hương Liên  15     X
164 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà 90 X   X
165 TYT thị trấn Thạch Hà 15     X
166 TYT xã  Ngọc Sơn 15     X
167 TYT xã  Thạch Hải 15     X
168  TYT xã Thạch Bàn  15     X
169  TYT xã Thạch Kênh  15     X
170  TYT xã Thạch Sơn  15     X
171  TYT xã Thạch Liên  15     X
172  TYT xã Thạch Đỉnh  15     X
173  TYT xã Phù Việt  15     X
174 TYT xã  Thạch Khê 15     X
175  TYT xã Thạch Long  15     X
176  TYT xã Việt Xuyên  15     X
177  TYT xã Thạch Tiến  15     X
178  TYT xã Thạch Thanh  15     X
179  TYT xã Thạch Trị  15     X
180  TYT xã Thạch Lạc 15     X
181  TYT xã Thạch Ngọc  15     X
182  TYT xã Tượng Sơn 15     X
183  TYT xã Thạch Văn  15     X
184  TYT xã Thạch Vĩnh  15     X
185  TYT xã Thạch Thắng 15     X
186  TYT xã Thạch Lưu 15     X
187  TYT xã Thạch Đài 15     X
188  TYT xã Bắc Sơn  15     X
189  TYT xã Thạch Hội  15     X
190  TYT xã Thạch Tân  15     X
191  TYT xã Thạch Lâm 15     X
192  TYT xã Thạch Xuân  15     X
193  TYT xã Thạch Hương  15     X
194  TYT xã Nam Hương  15     X
195  TYT xã Thạch Điền 15     X
196 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 90 X   X
197 TYT thị trấn Cẩm Xuyên 15     X
198  TYT TT.Thiên Cầm  15     X
199  TYT xã Cẩm Hoà  15     X
200  TYT xã Cẩm Dương  15     X
201  TYT xã Cẩm Bình  15     X
202  TYT xã Cẩm Yên  15     X
203  TYT xã Cẩm Vịnh  15     X
204  TYT xã Cẩm Thành  15     X
205  TYT xã Cẩm Quang  15     X
206  TYT xã Cẩm Nam  15     X
207  TYT xã Cẩm Huy  15     X
208  TYT xã Cẩm Thạch  15     X
209  TYT xã Cẩm Nhượng  15     X
210  TYT xã Cẩm Thăng  15     X
211  TYT xã Cẩm Duệ  15     X
212  TYT xã Cẩm Phúc  15     X
213  TYT xã Cẩm Lĩnh  15     X
214  TYT xã Cẩm Quan  15     X
215  TYT xã Cẩm Hà 15     X
216  TYT xã Cẩm Lộc  15     X
217  TYT xã Cẩm Hưng  15     X
218  TYT xã Cẩm Thịnh  15     X
219  TYT xã Cẩm Mỹ  15     X
220  TYT xã Cẩm Trung  15     X
221  TYT xã Cẩm Sơn  15     X
222  TYT xã Cẩm Lạc  15     X
223  TYT xã Cẩm Minh  15     X
224 Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh 90 X   X
225 TYT xã Kỳ Ninh 15     X
226 TYT xã Kỳ Lợi 15     X
227 TYT xã Kỳ Hà 15     X
228 TYT xã Kỳ Hưng 15     X
229 TYT phường Kỳ Trinh 15     X
230 TYT phường Kỳ Thịnh 15     X
231 TYT xã Kỳ Hoa 15     X
232 TYT phường Kỳ Phương 15     X
233 TYT phường Kỳ Long 15     X
234 TYT phường Kỳ Liên 15     X
235 TYT xã Kỳ Nam 15     X
236 TYT xã Kỳ Xuân 15     X
237 TYT xã Kỳ Bắc 15     X
238 TYT xã Kỳ Phú 15     X
239 TYT xã Kỳ Phong 15     X
240 TYT xã Kỳ Tiến 15     X
241 TYT xã Kỳ Giang 15     X
242 TYT xã Kỳ Đồng 15     X
243 TYT xã Kỳ Khang 15     X
244 TYT xã Kỳ Văn 15     X
245 TYT xã Kỳ Trung 15     X
246 TYT xã Kỳ Thọ 15     X
247 TYT xã Kỳ Tây 15     X
248 TYT xã Kỳ Thượng 15     X
249 TYT xã Kỳ Hải 15     X
250 TYT xã Kỳ Thư 15     X
251 TYT xã Kỳ Châu 15     X
252 TYT xã Kỳ Tân 15     X
253 TYT xã Kỳ Hợp 15     X
254 TYT xã Kỳ Lâm 15     X
255 TYT xã Kỳ Sơn 15     X
256 TYT xã Kỳ Lạc 15     X
257 Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang 90 X   X
258  TYT thị trấn Vũ Quang 15     X
259  TYT xã Ân Phú  15     X
260  TYT xã Đức Giang  15     X
261  TYT xã Đức Lĩnh  15     X
262  TYT xã Sơn Thọ  15     X
263  TYT xã Đức Hương  15     X
264  TYT xã Đức Bồng  15     X
265  TYT xã Đức Liên  15     X
266  TYT xã Hương Điền  15     X
267  TYT xã Hương Minh  15     X
268  TYT xã Hương Thọ  15     X
269  TYT xã Hương Quang  15     X
270 Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà 90 X   X
271  TYT xã ích Hậu  15     X
272  TYT xã Hồng Lộc  15     X
273  TYT xã Phù Lưu  15     X
274  TYT xã Bình Lộc  15     X
275  TYT xã Tân Lộc  15     X
276  TYT xã An Lộc  15     X
277  TYT xã Thịnh Lộc  15     X
278  TYT xã Thạch Kim  15     X
279  TYT xã Thạch Bằng  15     X
280  TYT xã Thạch Châu  15     X
281  TYT xã Mai Phụ  15     X
282  TYT xã Hộ Độ  15     X
283  TYT xã Thạch Mỹ  15     X
  Tổng cộng        

  • TIN BÀI LIÊN QUAN