THỐNG KÊ THÔNG TIN ĐIỂM THU BHXH, BHYT

11/11/2019 03:23 PM


STT

TÊN ĐẠI LÝ THU, ĐIỂM THU

HỌ VÀ TÊN

SĐT NHÂN VIÊN ĐIỂM THU

ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH

SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG CQ BHXH

GHI CHÚ

A

B

1

2

3

4

5

 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Phường Bắc Hà

Hà Thị Hương Giang

0982664656

Khối phố 4, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

2

Điểm Thu UBND Phường Trần Phú

Lê Thị Hoạt

0943269358

Khối phố 3, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

3

Điểm Thu UBND Phường Nguyễn Du

Hà Thị Thanh Lê

0942355868

Khối phố 3, Phường Nguyễn Du, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

4

Điểm Thu UBND Phường Thạch Quý

Trần Thị Huyền Lê

0917435557

Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

5

Điểm Thu UBND Phường Thạch Linh

Nguyễn Thị Hiền

0913423337

Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

6

Điểm Thu UBND Phường Hà Huy Tập

Trần Thị Huyền

0948139459

Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

7

Điểm Thu UBND Phường Nam Hà

Hoàng Thị Quang

0828328570

Tổ dân phố 1, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

Phụ nữ Tổ Dân Phố 1

8

Điểm Thu UBND Phường Nam Hà

Lê Thị Mai Hoa

0942604922

Tổ dân phố 2, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

Phụ nữ Tổ Dân Phố2,5

9

Điểm Thu UBND Phường Nam Hà

Nguyễn Thị Ái Hường

0947337258

Tổ dân phố 3, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

Phụ nữ Tổ Dân Phố 3,4

10

Điểm Thu UBND Phường Nam Hà

Nguyễn Thị Bé

0818707399

Tổ dân phố 6, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

Phụ nữ Tổ Dân Phố 6

11

Điểm Thu UBND Phường Nam Hà

Phạm Thị Vân

0906213627

Tổ dân phố 1, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

Phụ nữ Tổ Dân Phố 10

12

Điểm Thu UBND Phường Đại Nài

Nguyễn Thị Hoa

0913988768

Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

13

Điểm Thu UBND Xã Thạch Trung

Lê Thị Thanh

0855063739

Thôn Đoài Thịnh, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

14

Điểm Thu UBND Xã Thạch Trung

Nguyễn Thị Bích Hiệp

0949501362

Thôn Nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 CBVH

15

Điểm Thu UBND Xã Thạch Hạ

Nguyễn Thị Bích

0912555398

Xã Thạch Hạ, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

16

Điểm Thu UBND Xã Thạch Hạ

Nguyễn Thị Tứ

0986910446

Thôn Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

17

Điểm Thu UBND Xã Thạch Đồng

Nguyễn Hoài Nam

0915685382

Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

18

Điểm Thu UBND Xã Thạch Bình

Điện Xuân Mỹ

0911096769

Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

19

Điểm Thu UBND Xã Thạch Hưng

Nguyễn Thị Hà Phương

0946802288

Xã Thạch Hưng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

CBCS

20

Điểm Thu Tổ trưởng KP 8 Phường Nam Hà

Trần Hậu Bình

0984225362

Khối phố 8, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

21

Điểm Thu Tổ trưởng KP 9 Phường Nam Hà

Nguyễn Trọng Đại

0388253007

Khối phố 9, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

22

Điểm Thu Bệnh viện đa khoa Thành Phố Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Huyền

0334654222

Mai Thúc Loan, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

23

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Bắc Hà

Trần Thị Thủy

0983949777

Khối phố 4, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

24

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Nguyễn Du

Nguyễn Bá Linh

0915976689

Khối phố 2, Phường Nguyễn Du, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

25

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Hà Huy Tập

Hồ Thị Ái

0916080213

Khối phố 5, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

26

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Đại Nài

Nguyễn Thị Phong Lan

0912175168

Khối phố 5, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

27

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Thạch Linh

Biện Thị Hoa

0915217275

Khối phố Tuy Hòa, Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

28

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Văn Yên

Hoàng Thị Dung

02393882953

Hòa Bình, Phường Văn Yên, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

29

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Trung

Thái Thị Thanh Minh

0942557275

Thôn Bắc Quang, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

30

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Bình

Nguyễn Thị Vân

0943682276

Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

31

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Hạ

Nguyễn Thị Hằng

0916368064

Thôn Tân Học, Xã Thạch Hạ, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

32

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Môn

Trương Thị Bình

0395599222

Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

33

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Tân Giang

Lê Thị Thảo

0946678118

Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

34

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Nguyễn Du

Võ Thị Tám

0912352589

Khối phố 3, Phường Nguyễn Du, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

35

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Nam Hà

Võ Thị Vân

0989648692

Khối phố 8, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

36

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Văn Yên

Lê Thị Nguyệt

0858119135

Văn Thịnh, Phường Văn Yên, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

37

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Đại Nài

Nguyễn Thị Nga

0393822055

Khối phố 6, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

38

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Trần Phú

Cao Thị Xuân

0981427463

Khối phố 3, Phường TRần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

39

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Hà Huy Tập

Trần Thị Tịnh

0385764745

Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

40

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Thạch Quý

Lê Thị Hà

0919389198

Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

41

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Thạch Linh

Võ Thị Mai

0913381788

Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

42

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Trung

Võ Thị Thảo

0915514127

Thôn nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

43

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Đồng

Hồ Thị Trang

0911099689

Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

44

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Môn

Nguyễn Hoa phượng

0947274932

Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

45

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Hưng

Trần Thị Hoài Thanh

0917995669

Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

46

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Tân Giang

Võ Thị Hương

0986699039

Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

47

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Trần Phú

Lê Thị Mai

0813549997

Khối phố 3, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

48

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Thạch Quý

Nguyễn Thị Hải

0915413033

Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

49

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Trung

Trương Thị Hải

0978815311

Thôn nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

50

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Thạch Linh

Trương Thị Thủy

0912539974

Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

51

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Hưng

Nguyễn Thị Thu Hằng

0915984281

Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

52

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Hà Huy Tập

Ngô Thị Đào

0944725685

Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

53

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Môn

Trần Tiến Dân

0398947564

Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

54

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Môn 2

Nguyễn Thị Thanh

0987904390

Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

55

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Tân Giang

Trần Thị Thu Hoài

0911742368

Phường Tân Giang, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

56

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Đại Nài

Phạm Trung Hiếu

0915383849

Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

57

Điểm Thu Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông Dân Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Minh Châu

0981023085

đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

58

Điểm Thu Bưu Điện Thành Phố Hà Tĩnh

Nguyễn Hữu Thắng

0945644666

Tổ 1, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

59

Điểm Thu Bưu Điện Phường Thạch Linh

Nguyễn Thị Hải Lý

0915211778

Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

60

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Trung

Trương Thị Hương

0946148286

Thôn Nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

61

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Bình

Nguyễn Thị Phúc

0948082184

Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

62

Điểm Thu Bưu Điện Phường Văn Yên

Lê Thị Bình

0915986044

Văn Thịnh, Phường Văn Yên, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

63

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Môn

Trương Thị Hà

0913625756

Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

64

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Hưng

Bùi Thị Hằng

0912253335

Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

65

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Đồng

Hoàng Thị Tuyết

0942427858

Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

66

Điểm Thu Bưu Điện Phường Thạch Quý

Nguyễn Thị Hồng Ánh

0941919888

Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

67

Điểm Thu Bưu Điện Phường Hà Huy Tập

Lê Thị Phương Thảo

0946599798

Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

68

Điểm Thu Bưu Điện Phường Bắc Hà

Lê Thị Thu Hà

0919916687

Khối phố 3, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

69

Điểm Thu Bưu Điện Phường Tân Giang

Trần Thị Thái

0919063112

Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

70

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Hạ

Trần Văn Vinh

0913788869

Thôn Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

71

Điểm Thu Bưu Điện Phường Đại Nài

Trần Thị Hiền

0918152967

Khối phố 6, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393852673

 

 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Phường Nam Hồng

Bùi Thị Nhung

0947274211

, Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

cán bộ văn phòng Phường

2

Điểm Thu UBND Phường Nam Hồng

Nguyễn Thị Kim Soa

0947569286

 Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

Cán Bộ Tư pháp Phường

3

Điểm Thu UBND Xã Thuận Lộc

Bùi Thị Thúy Hằng

0978756459

 Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

Cán bộ chính sách Xã

4

Điểm Thu UBND Xã Thuận Lộc

Nguyễn Thị hạnh

0948078327

 Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

cán bộ văn phòng Xã

5

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Trung Lương

Lê Thị Nga

0377094981

Tân miếu, Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

6

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Trung Lương

Nguyễn Thị Thuyết

0367369645

Phúc Sơn, Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

7

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Trung Lương

Nguyễn Thị Hương

0347042426

La Giang, Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

8

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Trung Lương

Vũ Thị Thanh Thủy

0393964745

Hầu Đền, Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

9

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Đức Thuận

Bùi Thị Nga

0393874356

Ngọc Sơn, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

10

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thuận Lộc

Lê Thị Hảo

0941644025

Phúc Thuận, Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

11

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thuận Lộc

Nguyễn Thị Nga

0946801275

Thuận Trung, Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

12

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Bắc Hồng

Phan Văn Thỏa

0984348767

Tổ 6, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

13

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Bắc Hồng

Phan Thị Lan

0818845440

Tổ 7, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

14

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Nam Hồng

Nguyễn Duy Sơn

0977298162

Tổ 8, Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

15

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Nam Hồng

Nguyễn Đình Văn

0982847545

Tổ 6, Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

16

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Trung Lương

Bùi Thị Anh

0982422734

 Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

17

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Trung Lương

Nguyễn Vinh Quang

0396630109

 Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

18

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Đức Thuận

Võ Thị Thanh Huyền

0965716646

Thuận An, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

19

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Đức Thuận

Đào Thị Ước

0945861763

Thuận Tiến, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

20

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Đậu Liêu

Trương Thị Bắc

0988204192

Phường Đậu Liêu, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

21

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng

Trần Thị Bích Lân

0975073289

Tổ 2, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

22

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng

Nguyễn Thị Bình

0383752263

Tổ 10, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

23

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng

Lê Thị Kim Thu

0917787388

Tổ 5, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

24

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Nam Hồng

Trần Thị Lệ Hằng

0977679620

 Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

25

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Đức Thuận

Phan Thị Diên

0916328309

Thuận Hòa, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

26

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Đức Thuận

Trần Thị Huệ

0356953247

Thuạn Hồng, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

27

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Đức Thuận

Đào Thị Khoa

0334050688

Thuận Minh, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

28

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Đậu Liêu

Hoàng Thị Hoa Quế

0948982887

 Phường Đậu Liêu, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

29

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Đậu Liêu

Nguyễn Thị Hạnh

0949484638

 Phường Đậu Liêu, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

30

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Trung Lương

Nguyễn Thị nga

0372265562

Quỳnh Lâm, Xã Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

31

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thuận Lộc

Nguyễn Thị thuỷ

0793021341

Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

32

Điểm Thu BQL chợ

Phan Thị Hồng

0824225610

 Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

33

Điểm Thu BQL chợ

Chu Thị Huyền

0337805260

 Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

34

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thuận Lộc

Nguyễn Thị Mai

0943254520

 Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

35

Điểm Thu Bưu Điện Phường Bắc Hồng

Kiều Ngọc Mai

0914547377

Tổ 4, PhườngBắcHồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

36

Điểm Thu Bưu Điện Phường Nam Hồng

Nguyễn Thị Thúy An

0918020587

Tổ 1, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

37

Điểm Thu Bưu Điện Phường Trung Lương

Nguyễn Thị Huyền

0947140514

Tiên Sơn, Phường Trung Lương, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

38

Điểm Thu Bưu Điện Phường Đức Thuận

Nguyễn Thị Vân Anh

0373374546

Thuận an, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

39

Điểm Thu Bưu Điện Phường Đâu Liêu

Nguyễn Thị Tuất

0917040991

Tổ 5, Phường Đậu Liêu, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

40

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thuận Lộc

Đồng Thị Hương Giang

0359038741

Tân Hòa, Xã Thuận Lộc, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393835398

 

 

HUYỆN HƯƠNG SƠN

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Sơn Kim 1

Nguyễn Thị An

0985700375

An Sú, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

2

Điểm Thu UBND Xã Sơn Kim 2

Nguyễn Thị Hoài Thương

0356026752

Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

3

Điểm Thu UBND Xã Sơn Tây

Nguyễn Thị Thanh Nga

0972162158

Hoàng Nam, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

4

Điểm Thu UBND Xã Sơn Hồng

Phạm Thị Hải

0983338505

Thôn 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

5

Điểm Thu UBND Xã Sơn Lĩnh

Trần Thị Thu Phương

0985611909

Thôn 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

6

Điểm Thu UBND Xã Sơn Lâm

Nguyễn Thanh Bình

0945717228

Lâm Bình, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

7

Điểm Thu UBND Xã Sơn Quang

Nguyễn Viết Dũng

0935081456

Đông Hà, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

8

Điểm Thu UBND Xã Sơn Giang

Đinh Thị Trang

0977952936

Thôn 3, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

9

Điểm Thu UBND Xã Sơn Diệm

Tống Thị Huyền Trang

0982634808

Thôn 5, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

10

Điểm Thu UBND Xã Sơn Hàm

Trần Quốc Toản

0989856506

Hàm Giang, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

11

Điểm Thu UBND Xã Sơn Trường

Nguyễn Hồng Anh

0963583597

Thôn 3, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

12

Điểm Thu UBND Xã Sơn Phú

Nguyễn Thị Huyền

0987893960

Hồng Kỳ, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

13

Điểm Thu UBND Xã Sơn Trung

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0974657607

Lâm Thành, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

14

Điểm Thu UBND Xã Sơn Bằng

Nguyễn Ngọc Quyên

0372759769

Thôn Chùa, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

15

Điểm Thu UBND Xã Sơn Phúc

Đoàn Thị Hồng

0932367757

Kim Sơn, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

16

Điểm Thu UBND Xã Sơn Mai

Nguyễn Thị Nhung

0985706232

Minh Giang, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

17

Điểm Thu UBND Xã Sơn Thuỷ

Hồ Thị Trúc

0915404581

Trung Thủy, Xã Sơn Thuỷ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

18

Điểm Thu UBND Xã Sơn Châu

Lê Thị Thuý

0914789212

Thôn Đình, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

19

Điểm Thu UBND Xã Sơn Bình

Trần Thị Thiệp

0982142194

Thôn 4, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

20

Điểm Thu UBND Xã Sơn Hà

Đậu Anh Vũ

0972943323

Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

21

Điểm Thu UBND Xã Sơn Trà

Nguyễn Thị Duyên

0988876234

Thôn 2, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

22

Điểm Thu UBND Xã Sơn Long

Thái Thị Hà Giang

0364930986

Thôn 2, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

23

Điểm Thu UBND Xã Sơn Tân

Đặng Anh

0984826769

Tân Tiến, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

24

Điểm Thu UBND Xã Sơn Mỹ

Lương Hậu

0904275376

Mỹ Yên, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

25

Điểm Thu UBND Xã Sơn Ninh

Nguyễn Thị Thu Dung

0382110825

Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

26

Điểm Thu UBND Xã Sơn Thịnh

Lê Thị Thuỷ

0975366297

Hưng Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

27

Điểm Thu UBND Xã Sơn Hoà

Lê Thị Huyền

0383748108

Bình Hòa, Xã Sơn Hoà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

28

Điểm Thu UBND Xã Sơn An

Võ Lâm

0977866121

Thôn Sâm, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

29

Điểm Thu UBND Xã Sơn Lễ

Nguyễn Thanh Toàn

0963451970

Yên Đức, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

30

Điểm Thu UBND Xã Sơn Tiến

Phan Thị Thuỷ

0969536599

Hùng Tiến, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

31

Điểm Thu UBND Thị Trấn Tây Sơn

Nguyễn Thị Thanh Thư

0396929258

Khối 5, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

32

Điểm Thu UBND Thị Trấn Phố Châu

Phan Thị Phương

0972005205

Khối 1, Thị Trấn Phố Châu , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

CB Csách Xã

33

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Bằng

Nguyễn Hồng Anh

0946038078

Thôn Chùa, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

34

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Bình

Nguyễn Văn Duệ

0987602206

Thôn 3, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

35

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Châu

Nguyễn Văn Hưng

0946037885

Yên Thịnh, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

36

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Diệm

Nguyễn Thái Bình

0383386158

Thôn 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

37

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Hàm

Lê Văn Chương

0974910558

Phượng Hoàng, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

38

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Kim II

Nguyễn Quang Nhàn

0379379556

Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

39

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Lâm

Phan Thanh Hòa

0987348051

Lâm Bình, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

40

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Lễ

Nguyễn Thanh Bình

0979283809

Bắc Sơn, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

41

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Lĩnh

Nguyễn Văn Huề

0978376869

Thôn 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

42

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Mai

Phan Thanh Hoài

0762047962

Minh Giang, Xã Sơn Mai , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

43

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Phú

Trần Hữu Phước

0973908358

Hồng Kỳ, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

44

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Quang

Cao Khánh Chương

0979767928

Đông Hà, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

45

Điểm Thu Trạm Y Tế TT Phố Châu

Lương Văn Hội

0986646738

Khôi 14, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

46

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Trung

Thái Bình Trọng

0396674408

Lâm Thành, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

47

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Sơn Tây

Trần Thị Nữ

'0917421979

Thôn Khí Tượng - Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

48

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Châu

Trần Mạnh Hùng

0338695844

Thôn Đình, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

49

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Bình

Nguyễn Thị Hồng

0987633012

Thôn 4, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

50

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Hà

Nguyễn Thị Huyền

0363361036

Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

51

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Trà

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

0987322146

Thôn 5, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

52

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Long

Lê Tiến Anh

0949946814

Thôn 3, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

53

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Tân

Nguyễn Thị Thơ

0372302093

Tân Tiến, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

54

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Mỹ

Phạm Thị Thủy

0392603282

Thuần Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

55

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn An

Nguyễn Hồng Lân

0962134358

Thôn Sâm, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

56

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Lễ

Nguyễn Công Hiệp

0387802357

Trung Lễ, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

57

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Tiến

Phan Văn Hiệp

0963962919

Vực Rồng, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

58

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Ninh

Trần Văn Giáo

0976626334

Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

59

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Thịnh

Hà Thị Thơm

0983327751

Hưng Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

60

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Hoà

Lê Thị Thanh Mai

0981442587

Cây Da, Xã Sơn Hoà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

61

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Phú

Nguyễn Thị Hồng Mạo

0384322494

Cữa Nương, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

62

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Trung

Nguyễn Văn Vượng

0911485038

Mai Hà, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

63

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Bằng

Phạm văn Hiển

0824956567

Lai Thịnh, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

64

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Phúc

Nguyễn Trọng Thể

0987447837

Kim Sơn, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

65

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Mai

Trần Quốc Hoàn

0942849890

Tân Hoa, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

66

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Thuỷ

Trương Thị Thuyên

0943247194

Minh Thủy, Xã Sơn Thuỷ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

67

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Hàm

Hồ Quốc Hương

0987485219

Liên Sơn, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

68

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Trường

Trần Văn Niềm

0967868027

Thôn 10, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

69

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã TT Phố Châu

Lương Quốc Việt

0919603234

Khối 15, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

70

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Diệm

Nguyễn Minh Thịnh

0987134929

Thôn 3, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

71

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Quang

Lê Văn Sinh

0975483027

Bảo Trung, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

72

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Giang

Hà Thị Hiền

0375846399

Thôn 4, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

73

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Lâm

Lê Xuân Văn

0853510580

Lâm đồng, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

74

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Tây

Phan Thị Tâm

0386147218

Hoàng Nam, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

75

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Kim 1

Nguyễn Thị Kim Oanh

0982562937

Kim Cương 1, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

76

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Kim 2

Đặng Đình Thăng

0916024488

Hạ Vàng, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

77

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Lĩnh

Hồ Thị Thắm

0972992657

Thôn 10, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

78

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Hồng

Hồ Thị Hiên

0968066698

Thôn 8, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

79

Điểm Thu Hội Nông Dân Thị Trấn Tây Sơn

Trần Thị Hồng Thắm

0915073168

Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

80

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Châu

Trần Thị Thúy Ngân

0366087639

Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

81

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Bình

Nguyễn Thị Liễu

0966201251

Thôn 4, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

82

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Hà

Nguyễn Thị Hạnh

0974336700

Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

83

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Tây Trà

Lê Thị Hiền Trang

0915950381

Thôn 2, Thị Trấn Tây Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

84

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Long

Phạm Thị Thắng

0858135600

Thôn 2, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

85

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Tân

Phạm Thị Khuyên

0963279111

Tân Tiến, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

86

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Mỹ

Nguyễn Thị Ngọc Mai

0976731995

Phú Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

87

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Ninh

Nguyễn Thị Bích Hòa

0904743290

Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

88

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Thịnh

Lê Thị Quỳnh Trang

0396970616

Tân Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

89

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Hòa

Nguyễn Thị Lệ Hải

0378683541

Bình Hòa, Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

90

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn An

Nguyễn Thị Xoan

0941092460

Thôn Nậy, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

91

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Lễ

Trần Thị Thanh Hoàn

0947780115

Cao Thắng, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

92

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Tiến

Đường Thị Như Trang

 0919064902

Động Eo, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

93

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Trung

Phan Thị Hà

0989147494

Long Đình, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

94

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Phú

Lê Thị Mỹ Tân

0858897031

Tiên Sơn, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

95

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Bằng

Tống Thị Ngọc Ái

0383400744

Thanh Uyên, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

96

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Phúc

Nguyễn Thị Hồng Xuyến

0327633868

Kim Sơn, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

97

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Mai

Nguyễn Thị Quý

0858476972

Kim Lộc, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

98

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Thủy

Trần Thị Xuân Hương

0986167021

Am Thủy, Xã Sơn Thủy, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

99

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Diệm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0979285409

Thôn 8, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

100

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Giang

Trần Thị Xanh

0334142089

Thôn 3, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

101

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Quang

Nguyễn Thị Chi

0348725735

Đông Hà, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

102

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Lâm

Nguyễn Thị Bích Thiêm

0892047981

Lâm Phúc, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

103

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Hàm

Phan Thị Như Quỳnh

0972294357

Mai Lĩnh , Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

104

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Trường

Trần Thị Nhâm

0366946663

Thôn 9, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

105

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Tây

Phan Thị Sen

0912713637

Cây Thị, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

106

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Kim 1

Trịnh Thị Trà My

0986010599

Công Thương, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

107

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Kim 2

Nguyễn Thị Tâm

0852888633

Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

108

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Lĩnh

Bùi Thị Xuân Thủy

0915248044

Thôn 8, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

109

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Hồng

Nguyễn Thị Nở

0986929139

Thôn 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

110

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Phố Châu

Nguyễn Thị Hải Sâm

0963241455

Khối 11, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

111

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Tây Sơn

Trần Thị Trâm Anh

0985097123

Khối 5, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

112

Điểm Thu Bưu Điện Huyện Hương Sơn

Phan Thị Hương

0946038048

Khôi 3, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

113

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Quang

Trần Thị Thảo

0986279898

Sông Con, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

114

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Tây

Hồ Thị Sen

0947545123

Nam Nhe, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

115

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Bình

Nguyễn Thị Sơn

0378978782

Thôn 4, Xã Sơn Bình , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

116

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Bằng

Thái Thị Quỳnh Trang

0941666742

Thôn Chùa, Xã Sơn Bằng , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

117

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Lĩnh

Đinh Thị Vân Huyền

0944583358

Thôn 5, Xã Sơn Lĩnh , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

118

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Trung

Cao Thị Hương Lan

0973706262

Mai Hà, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

119

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Lâm

Lê Thị Tố Nga

0943779383

Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

120

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Kim 1

Nguyễn Thị Hương

0838080588

Thôn Trưng, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

121

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Hòa

Trần Thị Thảo

0913669767

Bình Hòa, Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

122

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Ninh

Dương Thị Bích Liên

0916942572

Ninh Xá, Xã Sơn Ninh , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

123

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Phúc

Hà Thị Ngọc Ninh

0913115727

Kim Sơn, Xã Sơn Phúc , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

124

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Long

Trần Thị Hằng

0984842399

Thôn 1, Xã Sơn Long , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

125

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Trà

Lê Thị Thanh

0919957066

Thôn 5, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

126

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Thịnh

Nguyễn Thị Thu Hiền

0943300971

An Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

127

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn An

Nguyễn Thị Xoan

0949730088

Thôn Nậy, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

128

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Hà

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0976311424

Hồng Hà, Xã Sơn Hà , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

129

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Hồng

Phạm Thị Huyền

0822047567

Thôn 4, Xã Sơn Hồng , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

130

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Tân

Nguyễn Thị Hồng Trang

0914249373

Tân Thắng, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

131

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Trường

Trần Thị Bích Thủy

0912098036

Thôn 10, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

132

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Tiến

Lê Thị Yến

0373279689

Trung Tiến, Xã Sơn Tiến , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

133

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Hàm

Ngô Thị Nhung

0964770733

Hàm Giang, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

134

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Kim 2

Nguyễn Thị Giang

0942778968

Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

135

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Phú

Thái Thị Xuyên

0911092592

Hồ Trung, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

136

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Diệm

Phạm Thị Hà

0856767520

Thôn 6, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

137

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Thủy

Đoàn Thị Huyền

0971255597

Long Thủy, Xã Sơn Thủy, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

138

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Giang

Lê Hoài Linh

0986103358

Thôn 1, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

139

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Mai

Đào Quang Tuấn

0916600075

Kim Lĩnh, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

140

Điểm Thu Bưu Cục Choi Xã Sơn Châu

Nguyễn Thị Tâm

0939877001

Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

141

Điểm Thu Bưu Cục Trưng Thị Trấn Tây Sơn

Nguyễn Thị Bích Thủy

0918486268

Khôi 3, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

02393875379

 

 

HUYỆN ĐỨC THỌ

 

 

 

 

 

1

UBND xã Đức Lâm.

Phan Thị Lịnh

0985722295

Đức Hương Quang, Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

Thôn trưởng

2

UBND xã Đức Long.

Nguyễn Thị Nguyệt

0859929615

Long Sơn, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

Thôn trưởng

3

Trạm y tế xã Xã Trung Lễ.

Phạm Thị Thu Hiền

0942138772

Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

4

Hội Nông dân thị trấn Đức Thọ.

Lê Thị Huyền Trang

0984802640

Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

5

Hội Nông dân xã Xã Bùi Xá.

Trần Thị Thu

0386468372

Hạ Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

6

Hội Nông dân xã Xã Đức An.

Võ Quốc Lương

0965737542

Hữu Chế, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

7

Hội Nông dân xã Đức Châu.

Trần Quốc Toản

0366774637

Đại Châu , Xã Đức Châu , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

8

Hội Nông dân xã Đức Đồng.

Bùi Thị Hồng

0389378727

Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

9

Hội Nông dân xã Đức Dũng.

Đào Thị Hiền

0367930040

Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

10

Hội Nông dân xã Đức Hòa.

Phạm Đình Khẩn

0385483745

Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

11

Hội Nông dân xã Đức La.

Nguyễn Văn Quyết

0824599587

Đông Đoài , Xã Đức La, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

12

Hội Nông dân xã Đức Lạc.

Nguyễn Quốc Huy

0988868853

Thượng Tiến , Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

13

Hội Nông dân xã Xã Đức Lâm.

Trần Thị Kim Cương

0983480113

Trung Đại Lâm , Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

14

Hội Nông dân xã Đức Lạng.

Nguyễn Hữu Minh

0977134214

Sơn Quang , Xã Đức Lạng , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

15

Hội Nông dân xã  Đức Lập.

Nguyễn Hữu Lạc

0988438589

Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

16

Hội Nông dân xã  Đức Long.

Trần Văn Thạch

0989565445

Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

17

Hội Nông dân xã Đức Nhân.

Lê Đức Thơm

0986310719

Khang Ninh , Xã Đức Nhân , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

18

Hội Nông dân xã Đức Quang.

Bùi Thu Hạnh

0945052872

Quang Lộc 2, Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

19

Hội Nông dân xã  Đức Thanh.

Đinh Tiến Dũng

0916988179

đại Liên , Xã Đức Thanh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

20

Hội Nông dân xã  Đức Thịnh.

Nguyễn Thị Minh Lương

0976794061

Quang Chiêm , Xã Đức Thịnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

21

Hội Nông dân xã  Đức Thủy.

Võ Thành Công

0399768882

Hòa Bình, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

22

Hội Nông dân xã  Đức Tùng.

Đinh Thị Hiền

0977494247

Tân An, Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

23

Hội Nông dân xã Đức Vĩnh.

Nguyễn Thị Thái Hòa

0912412007

Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

24

Hội Nông dân xã Đức Yên.

Nguyễn Thị Hợi

0348133032

Đại Lợi , Xã Đức Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

25

Hội Nông dân xã Xã Liên Minh.

Trần Thi

0812580101

Thọ Ninh , Xã Liên Minh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

26

Hội Nông dân xã Xã Tân Hương.

Nguyễn Viết Hùng

0948141926

Tân Quang, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

27

Hội Nông dân xã Thái Yên.

Đoàn Minh Cẩn

0912116750

Bình Tiến B, Xã Thái Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

28

Hội Nông dân xã  Trung Lễ.

Nguyễn Thị Lan

0379811027

Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

29

Hội Nông dân xã Trường Sơn.

Mã Thị Thanh Thương

0984262458

Bến Hến , Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

30

Hội Nông dân xã Tùng ảnh.

 Lê Thị Tâm

0989394187

Châu Trinh ,  Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

31

Hội Nông dân xã Yên Hồ.

Trần Văn Tiến

0393159133

Tiến Thọ , Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

32

Hội Phụ Nữ thị trấn Đức Thọ.

Trần Thị Thanh Liêm

0365663448

Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

33

Hội Phụ Nữ xã Bùi Xá.

Nguyễn Thị Lý

0327615450

Hạ Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

34

Hội Phụ Nữ xã  Đức An.

Trần Thị Hà

0977223438

Hữu Chế, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

35

Hội Phụ Nữ xã Đức Châu.

Chu Thị Phương

0353559358

Đại Châu , Xã Đức Châu , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

36

Hội Phụ Nữ xã Đức Đồng.

Trần Thị Hương

0941096118

Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

37

Hội Phụ Nữ xã Đức Dũng.

Trần Thị Hoàn

0946175789

Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

38

Hội Phụ Nữ xã Đức Hòa.

Lê Thị Thanh Xuân

0383908426

Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

39

Hội Phụ Nữ xã Đức La.

Trần Thị Lý

0378442492

Đông Đoài , Xã Đức La, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

40

Hội Phụ Nữ xã Đức Lạc.

Đặng Thị Yến

0976924738

Thượng Tiến , Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

41

Hội Phụ Nữ xã Đức Lâm.

Đinh Thị Xuyến

0977855247

Trung Đại Lâm, Xã Đức Lâm , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

42

Hội Phụ Nữ xã Đức Lạng.

Phạm Thị Hà

0912758357

Sơn Quang , Xã Đức Lạng , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

43

Hội Phụ Nữ xã  Đức Lập.

Thái Thị Hằng

0988232288

Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

44

Hội Phụ Nữ xã  Đức Long.

Phạm Thị Thúy

0914994667

Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

45

Hội Phụ Nữ xã  Đức Nhân.

Nguyễn Thị Quỳnh Như

0911083768

Khang Ninh , Xã Đức Nhân , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

46

Hội Phụ Nữ xã  Đức Quang.

Phạm Thị Thanh Huế

0983154980

Quang Lộc 2 , Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

47

Hội Phụ Nữ xã  Đức Thanh.

Nguyễn Thị Thu Hà

0976991703

đại Liên , Xã Đức Thanh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

48

Hội Phụ Nữ xã Đức Thịnh.

Nguyễn Thị Hòa

0944908017

Quang Chiêm , Xã Đức Thịnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

49

Hội Phụ Nữ xã Đức Thủy.

Võ Thị Thành

0916310148

Hòa Bình, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

50

Hội Phụ Nữ xã Đức Tùng.

Nguyễn Thị Hân

0982614285

Tân An, Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

51

Hội Phụ Nữ xã Đức Vĩnh.

Nguyễn Thị Hồng Phong

0367769342

Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

52

Hội Phụ Nữ xã Đức Yên.

Nguyễn Thị Tố Nga

0976338424

Đại Lợi , Xã Đức Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

53

Hội Phụ Nữ xã Liên Minh.

Trần Thị Hồng Dung

0344929275

Thọ Tường, Xã Liên Minh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

54

Hội Phụ Nữ xã  Tân Hương.

Lê Thị Lục

0944793628

Tân Quang, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

55

Hội Phụ Nữ xã Thái Yên.

Nguyễn Thị Long

0985746491

Bình Tiến B, Xã Thái Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

56

Hội Phụ Nữ xã  Trung Lễ.

Trần Thị Thu

0854861033

Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

57

Hội Phụ Nữ xã Trường Sơn.

Trần Thị Thu Trang

0383765249

Bến Hến , Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

58

Hội Phụ Nữ xã Tùng ảnh.

Trần Thị Thùy Vinh

 0914411259

Châu Trinh ,  Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

59

Hội Phụ Nữ xã Yên Hồ.

Đinh Thị Đào

0366180464

Tiến Thọ , Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

60

Đại Lý chi hội phụ nữ xã Đức Lâm.

Nguyễn Thị Xuân Yên

0397028112

Đức Hương Quang, Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

61

Bưu điện xã Đức lạng.

Trần Thị Bích Thơm

0917041180

Sơn Quang , Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

62

Bưu điện xã Đức Đồng.

Hồ Thị Ngọc Châu

0949187333

Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

63

Bưu điện xã Đức Lạc.

Nguyễn Thị Thanh Tịnh

0917041178

Thượng Tiến , Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

64

Bưu điện xã Đức Hoà.

Nguyễn Thị Hồng

0946607783

Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

65

Bưu điện xã Tân Hương.

Nguyễn Thị Hoài Hương

0915219812

Tân Lộc , Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

66

Bưu điện xã Đức Long.

Nguyễn Thị Hương

0942142622

Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

67

Bưu điện xã Đức Lập.

Đồng Văn Thân

0947503555

Tân Tiến , Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

68

Bưu điện xã Đức An.

Nguyễn Thị Mỹ Toàn

0917225859

Hữu Chế, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

69

Bưu điện xã Đức Dũng.

Phạm Thị Mỹ

0917041175

Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

70

Bưu cục chợ Giấy xã Đức Dũng.

Lê Minh Hải

0915072678

Đại Tiến , Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

71

Bưu điện xã  Đức Lâm.

Nguyễn Thị Thư

0917041177

Ngọc Lâm , Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

72

Bưu điện xã Trung Lễ.

Nguyễn Thị Bích Thịnh

0941462433

Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

73

Bưu điện xã Đức Thuỷ.

Trần Thị Đào

0949139656

Hòa Bình , Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

74

Bưu điện xã Đức Thanh.

Nguyễn Thị Hải

0917041174

Đại Liên, Xã Đức Thanh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

75

Bưu điện xã  Đức Thịnh.

Nguyễn Thị Thu

0917041170

Quang Chiêm , Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

76

Bưu điện xã Thái Yên.

Nguyễn Thị Hiền

0917041171

Bình Tiến B, Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

77

Bưu điện xã Yên Hồ.

Nguyễn Thị Tuyết

0943327269

Tiến Thọ , Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

78

Bưu cục chợ Trổ xã  Đức Nhân.

Nguyễn Thị Hà

0912985234

Khang Ninh , Xã Đức Nhân, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

79

Bưu điện xã  Bùi Xá.

Phạm Đình Nghĩa

0917041166

Hạ Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

80

Bưu điện xã Đức Yên.

Phùng Thị Duyên

0917041183

Đại Lợi, Xã Đức Yên, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

81

Bưu điện xã Tùng ảnh.

Bạch Thị Thu Hoài

0856936456

Châu Linh , Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

82

Bưu điện xã Thị Trấn.

Phan Thị Thanh Vân

0912972971

Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

83

Bưu điện xã Trường Sơn.

Nguyễn Thị Ngọc Anh

0942142622

Cửu Yên, Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

84

Bưu điện xã  Đức Tùng.

Trần Thị Cảnh

0943641497

Văn Khang , Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

85

Bưu điện xã Đức Châu.

Trương Thị Hồng Khuyên

0834105313

Đại Châu , Xã Đức Châu, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

86

Bưu điện xã Đức La.

Nguyễn Thị Thu Hiền

0911097123

Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

87

Bưu điện xã Đức Quang.

Phùng Thị Thắm

0917041167

Quang Lộc , Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

88

Bưu điện xã Đức Vĩnh.

Trương Thị Mỹ Dung

0917041168

Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

89

Bưu điện huyện Đức Thọ.

Nguyễn Thị Hòa Thu

0949838939

Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

90

Đại lý HMSTB Đoàn thanh niên Xã Đức Nhân

Hoàng Thị Thu Hà

0972976150

Khang Ninh , Xã Đức Nhân, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

91

Đại lý HMSTB Đoàn thanh niên Xã Tân Hương 

Phan Văn Thuận

0982798681

Khang Ninh , Xã Đức Nhân, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

92

Đại lý HMSTB LĐTBXH xã Đức Hòa

Nguyễn Thị Thu Phương

0984496367

Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

02393.831.585

 

 

HUYỆN VŨ QUANG

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Thị Trấn Vũ Quang

Nguyễn Thị Huyền

0973735495

Tổ dân phố 4, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

2

Điểm Thu UBND Xã Hương Minh

Nguyễn Thị Trâm

0984978989

Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

3

Điểm Thu UBND Xã Hương Thọ

Nguyễn Hoài Nam

0943908262

 Thôn 3, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

4

Điểm Thu UBND Xã Hương Điền

Nguyễn Quảng Trường

0946030136

Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

5

Điểm Thu UBND Xã Hương Quang

Lê Trọng Kính

0976484201

Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc (sát nhập xã, tinh giảm biên chế)

6

Điểm Thu UBND Xã Sơn Thọ

Đinh Thị Thìn

0941094764

 Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ Trạm Y Tế trạm

7

Điểm Thu UBND Xã Sơn Thọ

Phạm Trường Giang

0911451183

 Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

8

Điểm Thu UBND Xã Đức Bồng

Nguyễn Thị Thảo

0339389162

Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc

9

Điểm Thu UBND Xã Đức Bồng

Trương Thị Ngọc ánh

0911099489

Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

10

Điểm Thu UBND Xã Đức Lĩnh

Giang Thị Nga

0977449270

Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

11

Điểm Thu UBND Xã Đức Hương

Phan Đài Trang

0982978201

Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

12

Điểm Thu UBND Xã Đức Giang

Phan Thị Bích Ngọc

0916609568

Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

13

Điểm Thu UBND Xã Đức Liên

Trần Thanh Hải

0969918460

Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

14

Điểm Thu UBND Xã Ân Phú

Trần Thị Châu

0942503970

Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

cán bộ chính sách

15

Điểm Thu Hội Nông Dân Thị Trấn Vũ Quang

Nguyễn Thị Ngọc Huấn

0397063456

Tổ dân phố 4, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

16

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Ân Phú

Trần Thị Huyền

0378684868

Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

17

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Đức Bồng

Phạm Minh Tuấn

0915321967

Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

18

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Đức Giang

Phan Thị Hồng Lam

0334607273

Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

19

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Đức Hương

Hoàng Thị Vui

0989635778

Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

20

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Đức Liên

Nguyễn Văn Quyền

0975491565

Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc

21

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Đức Lĩnh

Trần Thị Ngọc Quyên

0941796132

Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

22

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Điền

Nguyễn Thái Học

0972166626

Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

23

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Minh

Phan Thị Hiền

0961600077

Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

24

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Quang

Lê Thị Hạnh

0947611524

Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

25

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Thọ

Trần Thị Thương

0949136615

 Thôn 3, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

26

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Sơn Thọ

Trần Cao Cường

0969484746

 Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc

27

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Vũ Quang

Phan Thị Hiển

0336246111

Tổ dân phố 4, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc

28

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Ân Phú

Nguyễn Thị Lý

0359032976

Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã mất

29

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Đức Bồng

Nguyễn Thị Hiền

0976038588

Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

30

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Đức Giang

Nguyễn Thị Sâm

0963332330

Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

31

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Đức Hương

Nguyễn Thị Phúc

0989694591

Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

32

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Đức Liên

Nguyễn Thị Thư

0973311559

Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc

33

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Đức Lĩnh

Võ Thị Hải Hà

0973937628

Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

sửa tên và sđt

34

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Điền

Nguyễn Thị Kim Dung

0915503775

Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

đã nghỉ việc

35

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Minh

Phạm Thị Ngọc Hoa

0944907166

Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

36

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Quang

Trịnh Thị Mộng Thương

0977214325

Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

37

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Thọ

Trần Thị Thanh Thủy

0919106857

 Thôn 3, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

38

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Sơn Thọ

Lê Thị Lan

0392827243

 Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

39

TYT Hương Minh

Phạm Thị Hoài Lê

0912836406

Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

nhân viên tyt xã

40

TYT xã Sơn THọ

Trần Viết Dũng

0915704456

 Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

nhân viên tyt xã

41

TYT Đức Bồng

Lê Thị Oanh

0913556234

Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

nhân viên tyt xã

42

TYT Đức Lĩnh

Nguyễn Xuân Lam

0942671345

Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

nhân viên tyt xã

43

TYT xã Đức Giang

Nguyễn Thị Thanh Xuân

0337594949

Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

nhân viên tyt xã

44

TYT Thi Trấn

Lê Thị Dương

0917481977

Tổ dân phố 4, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

nhân viên tyt xã

45

Điểm Thu Bưu Điện Xã Ân Phú

Dương Thị Mùi

0945220353

Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

46

Điểm Thu Bưu Điện Xã Đức Liên

Đặng Thị Thu Trà

0976862777

Thôn Tân Lệ, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

47

Điểm Thu Bưu Điện Xã Đức Giang

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

0945373774

Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

48

Điểm Thu Bưu Điện Xã Đức Hương

Trần Thị Ngọc Tú

0989880700

Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

49

Điểm Thu Bưu Điện Xã Đức Lĩnh

Nguyễn Thị Trà Giang

0948671182

Xóm 2, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

50

Điểm Thu Bưu Điện Xã Đức Bồng

Trần Thị Hoài

0941094566

Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

51

Điểm Thu Bưu Điện Xã Sơn Thọ

Nguyễn Thị Hà

0917891276

 Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

52

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Quang

Nguyễn Thị Hạnh

0914294456

Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

53

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Điền

Phan Thị Hường

0945145111

Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

54

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Thọ

Nguyễn Thị Thắm

0917041110

Xóm 4, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

55

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Minh

Nguyễn Thị Bình

0915465974

Xóm 4, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

56

Điểm Thu Bưu Điện Thị Trấn Vũ Quang

Phan Thanh Hà

0912528105

Tổ dân phố 4, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

02393814081

 

 

HUYỆN NGHI XUÂN

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Xuân Trường

Trần Thị Quý

0988746189

Thôn Trường Châu, Xã Xuân Trường, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

2

Điểm Thu UBND Xã Xuân Đan

Trần Nam Trung

0963649849

Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

3

Điểm Thu UBND Xã Xuân Phổ

Phan Thị Mai Chi

0987992588

Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

4

Điểm Thu UBND TT Xuân An

Đặng Thùy An

0948609899

Tổ dân phố 6, Thị Trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

5

Điểm Thu UBND Xã Xuân Hồng

Hồ Thị Hạnh

0974038541

Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

6

Điểm Thu UBND Xã Xuân Lam

Đinh Thị Thu Hòa

0396906771

Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

7

Điểm Thu UBND Xã Xuân Lĩnh

Phạm Thị Thùy

0985649525

Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

8

Điểm Thu UBND Xã Xuân Viên

Hồ Thị Thùy Dung

0386341933

Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

9

Điểm Thu UBND Xã Xuân Yên

Lê Thị Huê

0971890974

Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

10

Điểm Thu UBND Xã Xuân Thành

Dương Thị Anh

0985063143

Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

11

Điểm Thu UBND Xã Xuân Mỹ

Trần Thị Thìn

0914831088

Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

12

Điểm Thu UBND Xã Cổ Đạm

Phan Văn Tám

0902215288

Thôn 8, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

13

Điểm Thu UBND Xã Xuân Liên

Trịnh Thị Thu Trang

0978123868

Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

14

Điểm Thu UBND Xã Cương Gián

Lê Thị Sáu

0977322966

Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

15

Điểm Thu UBND Xã Xuân Hải

Trần Thị Thanh Hoa

0902262677

Thôn Trung Vân, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

16

Điểm Thu UBND Xã Xuân Hội

Trần Thị Giang

0971244699

 ,Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

17

Điểm Thu UBND Xã Xuân Trường

Trần Thị Hà

0979941842

Thôn Trường Châu, Xã Xuân Trường, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

18

Điểm Thu UBND Xã Xuân Giang

Nguyễn Thị Thoa

0974828667

Thôn Hồng Tiến,Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

CB LĐTBXH

19

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Xuân Lam

Nguyễn Thị Nga

0384269971

Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

20

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Hội

Võ Thị Thùy

0981081135

Thôn Hội Thái, Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

21

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Đan

Trần Thị Dung

0946607091

Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

22

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Phổ

Trần Thị Thanh Huyền

0387753770

Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

23

Điểm Thu Hội Nông Dân Thị Trấn Nghi Xuân

Lê Thị Dung

0983295770

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

24

Điểm Thu Hội Nông Dân Thị Trấn Xuân An

Đinh Hạnh Hiền

0963858778

Tổ dân phố 6, Thị Trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

25

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Viên

Nguyễn Thị Huế

0983210187

Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

26

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Viên

Phan Viết Hưng

0974168897

Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

27

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Mỹ

Nguyễn Văn Lợi

0396659227

Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

28

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Cương Gián

Trần Thị Thủy

0972010666

Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

29

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Phổ

Hoàng Thị Thảo

0799043312

Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

30

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Tiên Điền

Lê Việt Thành

0382391151

Minh Quang, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

31

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Nghi Xuân

Đặng Thị Thanh Giang

0902188077

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

32

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Giang

Đậu Thị Thuận

0388241659

Thôn Hồng Tiến, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

33

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Lam

Nguyễn Thị Thông

0393874416

Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

34

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Lĩnh

Hoàng Thị Ngân

0983297431

Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

35

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Yên

Nguyễn Thị Hoa

0986388736

Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

36

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Thành

Trần Bảo Toàn

0368690157

Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

37

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Cương Gián

Hoàng Thị Hoa

0987013550

Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

38

Điểm Thu Ban quản lý chợ Giang Đình

Lê Thị Thúy Hiền

0943390600

Thị Trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

39

Điểm Thu UBND Xã Xuân Đan

Lương Thị Lý

0934618167

Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

40

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Hải

Trần Thị Thoa

0914012487

Thôn Trung Vân, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

41

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Yên

Phan Thị Nga

0352389203

Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

42

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Viên

Trương Thị Thu Thủy

0982827123

Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

43

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Lĩnh

Bùi Thị Thanh

0396429656

Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

44

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Hội

Nguyễn Thị Thu Hòa

0988005178

Thôn Hội Thái, Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

45

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Cương Gián

Phan Thị Hằng

0985707486

Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

46

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Hồng

Trịnh Thị Quý

0989489483

Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

47

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Hồng

Nguyễn Thị Phương Loan

0356140544

Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

48

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Liên

Trần Văn Hoan

0364016957

Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

49

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Xuân Hội

Mai Lệ Phương

0967913042

Thôn Hội Thái, Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

50

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Giang

Hồ Văn Tiến

0978252116

Thôn Hồng Tiến, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

51

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Xuân Thành

Phan Xuân Lân

0965099983

Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

52

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Hội

Phan Thị Hải Yến

0978267144

Thôn Hội Thái, Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

53

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Trường

Phạm Thị Bính

0911927979

Thôn Trường Châu, Xã Xuân Trường, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

54

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Đan

Phan Thị Hồng Điệp

0973088976

Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

55

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Phổ

Trần Thị Duyên

0983222150

Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

56

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Hải

Hoàng Thị Nhung

0942450303

Thôn Trung Vân, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

57

Điểm Thu Bưu Điện Xã Tiên Điền

Võ Thị Chung

0342838728

Minh Quang, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

58

Điểm Thu Bưu Điện Huyện Nghi Xuân

Nguyễn Thị Hường

0915842777

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

59

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Giang

Trần Thị Như Quỳnh

0917841666

Thôn Hồng Tiến, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

60

Điểm Thu Bưu Điện Thị Trấn Xuân An

Phan Thị Loan

0392331635

Tổ dân phố 6, Thị Trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

61

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Hồng

Trần Thị Anh Thơ

0963848982

Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

62

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Lam

Phan Thị Châu

0948075961

Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

63

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Lĩnh

Cao Thị Nhung

0917845558

Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

64

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Viên

Trần Thị Thuận

0961571486

Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

65

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Yên

Đặng Thị Chinh

0946981278

Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

66

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Thành

Phan Thị Hồng Nhung

0963084105

Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

67

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Mỹ

Lê Thị Hiền

02393507757

Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

68

Điểm Thu Bưu Điện Cổ Đạm

Trần Thị Linh

0947196197

Thôn 8, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

69

Điểm Thu Bưu Điện Xã Xuân Liên

Nguyễn Thị Xanh

0943382056

Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

70

Điểm Thu Bưu Điện Xã Cương Gián

Phan Thị Hằng

0944628228

Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

02393825727

 

 

HUYỆN CAN LỘC

 

 

 

 

 

1

UBND xã Thường Nga.

Phan Thị Huyền Trang

0987598579

Trung Hòa, Xã Thường Nga, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

2

UBND xã Song Lộc.

Nguyễn Thị Hảo

0947997597

Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

3

UBND xã Trường Lộc.

Lê Thị Kim Anh

0934404067

Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

4

UBND xã Yên Lộc.

Nguyễn Đôn Thành

0917859567

Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

5

UBND xã Vĩnh Lộc.

Bùi Thị Hiền Lương

0968728268

Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

6

UBND xã Thượng Lộc.

Trần Thị Hương

0932338478

Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

7

UBND xã Đồng Lộc.

Hoàng Thị Huyền

0963928799

Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

8

UBND xã Trung Lộc.

Lê Thị Thùy Dung

0974590578

Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

9

UBND xã Khánh Lộc.

Nguyễn Thị Thanh Yên

0948376646

Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

10

UBND Thị trấn Nghèn.

Bùi Thị Hương Trà

0948685526

Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

11

UBND Thị trấn Nghèn.

Nguyễn Thị Phương

0976586303

Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Nhân viên thuế UB

12

UBND xã Quang Lộc.

Trần Thị Vân

0388225879

Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

13

UBND xã Tiến Lộc.

Phùng Thị Nhung

0911762777

Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

14

UBND xã Thiên Lộc.

Ngô Thị Vinh

0977049768

Yên Đình, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

15

UBND xã Thuần Thiện.

Võ Thị Thúy

0983251394

Thôn Yên, Xã Thuần Thiện, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

16

UBND xã Sơn Lộc.

Hoàng Thị Hà

0919114617

Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

HĐLĐ ủy ban

17

UBND xã Vượng Lộc.

Nguyễn Văn Quý

0373492456

Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Chính sách

18

UBND xã Mỹ Lộc.

Trần Thị Thu Loan

0944338106

Xã  Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Xóm trưởng

19

UBND xã Tùng Lộc.

Đặng Công Ất

0395089288

Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

Xóm trưởng

20

Trạm y tế xã Sơn Lộc.

Nguyễn Thị Thanh

0974904659

Trung Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

21

Trạm y tế xã Khánh Lộc.

Nguyễn Thị Bình

0399632953

Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

22

Trạm y tế xã Quang Lộc.

Nguyễn Thị Vĩnh

0915325400

Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

23

Trạm y tế xã Gia Hanh.

Lê Thị Hạnh

0949078295

Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

24

Trạm y tế xã Tiến Lộc.

Võ Tá Nghị

0914247123

Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

25

Hội Nông dân xã Gia Hanh.

Phạm Thị Tuyến

0967235287

Bắc Trung Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

26

Hội Nông dân xã Kim Lộc.

Nguyễn Thị Thắng

0944892827

Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

27

Hội Nông dân xã  Mỹ Lộc.

Nguyễn Thị Sự

0378112063

Đô Hành, Xã  Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

28

Hội Nông dân xã Song Lộc.

Hồ Văn Minh

0988820221

Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

29

Hội Nông dân xã Song Lộc.

Nguyễn Thị Phương

0375212130

Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

30

Hội Nông dân xã Thị Trấn Nghèn.

Nguyễn Thị Cẩm Chi

0983835414

Khối 6, Thị Trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

31

Hội Nông dân xã Thuần Thiện.

Phạm Quang Thiện

0977045997

Thôn Tây Hồ, Xã Thuần Thiện, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

32

Hội Nông dân xã Thượng Lộc.

Đặng Tịnh

0904732422

Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

33

Hội Nông dân xã Tiến Lộc.

Ngô Thị Nhân

0375292361

Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

34

Hội Nông dân xã Trung Lộc.

Đào Thị Tâm

0974425903

Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

35

Hội Nông dân xã Khánh Lộc.

Nguyễn Thị Quyên

0947969588

Thái Kiều, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

36

Hội Nông dân xã Quang Lộc.

Nguyễn Danh Thông

0399654367

Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

37

Hội Nông dân xã Sơn Lộc.

Ngô Thị Niêm

0376809964

Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

38

Hội Nông dân xã Thiên Lộc.

Đặng Phúc Lịch

0973336706

Yên Đình, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

39

Hội Nông dân xã Xuân Lộc.

Nguyễn Văn Nam

0339226899

Văn Cử, Xã Xuân Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

40

Hội Nông dân xã Đồng Lộc.

Trần Thế Hùng

0974337385

Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

41

Hội Nông dân xã Vượng Lộc.

Đậu Tiến Công

0976966846

Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

42

Hội Nông dân xã Phú Lộc.

Lê Thị Huân

0395196171

Tân Tiến, Xã Phú Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

43

Hội Nông dân xã Trường Lộc.

Nguyễn Huy Đại

0979357801

Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

44

Hội Nông dân xã Vĩnh Lộc.

Ngô Đức Diệu

0778489043

Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

45

Hội Nông dân xã Thường Nga.

Đường Hoàng Vũ

0964544732

Trung Hòa, Xã Thường Nga, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

46

Hội Nông dân xã Thanh Lộc.

Hoàng Thị Nguyên

0978903601

Thanh Hòa, Xã Thanh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

47

Hội Nông dân xã Tùng Lộc.

Nguyễn Thị Ngọc

0337390423

Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

48

Hội Nông dân xã Yên Lộc.

Trần Thị Tú

0917549046

Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

49

Hội Phụ Nữ xã Gia Hanh.

Nguyễn Thị Phương

0392484469

Bắc Trung Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

50

Hội Phụ Nữ xã Kim Lộc.

Trần Thị Anh Khuyên

0912275924

Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

51

Hội Phụ Nữ xã  Mỹ Lộc.

Nguyễn Thị Thu Hiền

0983436657

Đô Hành, Xã  Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

52

Hội Phụ Nữ xã Song Lộc.

Nguyễn Thị Bình Minh

0943692203

Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

53

Hội Phụ Nữ xã Thanh Lộc.

Lê Thị Minh

0948549728

Thanh Hòa, Xã Thanh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

54

Hội Phụ Nữ xã Thị Trấn Nghèn.

Nguyễn Thị Đào

0387066682

Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

55

Hội Phụ Nữ xã Thị Trấn Nghèn.

Nguyễn Thị Bích

0973452599

Khối 3, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

56

Hội Phụ Nữ xã Thuần Thiện.

Lê Thị Xoan

0336135449

Thôn Yên, Xã Thuần Thiện, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

57

Hội Phụ Nữ xã Thượng Lộc.

Nguyễn Thị Tuyết

0369282451

Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

58

Hội Phụ Nữ xã Tiến Lộc.

Nguyễn Thị Hiền

0377203200

Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

59

Hội Phụ Nữ xã Trung Lộc.

Hoàng Thị Hoa

0914693874

Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

60

Hội Phụ Nữ xã Tùng Lộc.

Hà Thị Thành

0987819085

Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

61

Hội Phụ Nữ xã Khánh Lộc.

Đặng Thị Bình

0974905912

Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

62

Hội Phụ Nữ xã Phú Lộc.

Lê Thị Lý

0399257289

Tân Tiến, Xã Phú Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

63

Hội Phụ Nữ xã Quang Lộc.

Nguyễn Thị Nguyệt

0971056386

Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

64

Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Lộc.

Nguyễn Thị Xuân

0931393853

Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

65

Hội Phụ Nữ xã Yên Lộc.

Đặng Thị Linh

0915580973

Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

66

Hội Phụ Nữ xã Sơn Lộc.

Hoàng Thị Ánh

0988413609

Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

67

Hội Phụ Nữ xã Thiên Lộc.

Võ Thị Hiền

0977562053

Yên Đình, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

68

Hội Phụ Nữ xã Xuân Lộc.

Ngô Thị Thắm

0962945089

Văn Cử, Xã Xuân Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

69

Hội Phụ Nữ xã Đồng Lộc.

Phan Thị Huyền Trang

0975246132

Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

70

Hội Phụ Nữ xã Vượng Lộc.

Đào Thị Nguyệt

0989546160

Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

71

Hội Phụ Nữ xã Trường Lộc.

Nguyễn Thị Lệ Hằng

0943397669

Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

72

Hội Phụ Nữ xã Thường Nga.

Lương Thị Thu Phượng

0934531766

Trung Hòa, Xã Thường Nga, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

73

Bưu điện xã Tùng Lộc.

Nguyễn Xuân Quy

0915541489

Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

74

Bưu điện xã Thuần Thiện.

Nguyễn Thị Chiến

0919448234

Thôn Yên, Xã Phúc Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

75

Bưu điện xã Thiên Lộc.

Trần Thị Quyên

0948131680

Trung Thiên, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

76

Bưu điện xã Vượng Lộc.

Nguyễn Thị Quỳnh

0914069328

Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

77

Bưu điện xã Vượng Lộc.

Vương Đình Tiến

0979029147

Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

78

Bưu điện xã Thanh Lộc.

Nguyễn Thị Hòa

0974766314

Thanh Hòa, Xã Thanh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

79

Bưu điện xã Khánh Lộc.

Nguyễn Thị Hương

0946584971

Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

80

Bưu điện xã Yên Lộc.

Nguyễn Thị Vinh

0948133708

Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

81

Bưu điện xã Trường Lộc.

Nguyễn Thị Mai

0945384767

Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

82

Bưu điện xã Kim Lộc.

Nguyễn Thị Thanh Hương

0978504322

Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

83

Bưu điện xã Song Lộc.

Nguyễn Thị Dung

0917041140

Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

84

Bưu điện xã Nga Lộc.

Uông Thị Thủy

0917041142

Tây Bắc, Xã Nga Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

85

Bưu điện xã Phú Lộc.

Nguyễn Thị Hoa

0912781387

Tân Tiến, Xã Phú Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

86

Bưu điện xã Gia Hanh.

Nguyễn Thị Hồng

0941411587

Nghĩa Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

87

Bưu điện xã Gia Hanh.

Nguyễn Thị Ý

0941523355

Nghĩa Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

88

Bưu điện xã Vĩnh Lộc.

Lê Thị Thanh Hương

0919803678

Hạ Triều, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

89

Bưu điện xã Trung Lộc.

Phan Thị Nghiêm

0947609623

Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

90

Bưu điện xã Xuân Lộc.

Nguyễn Thị Trang

0385305179

Văn Cử, Xã Xuân Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

91

Bưu điện xã Tiến Lộc.

Trần Thị Ngân

0944903400

Thượng Gia, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

92

Bưu điện xã Quang Lộc.

Trần Thị Mỹ Hạnh

0942092518

Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

93

Bưu điện xã Thượng Lộc.

Nguyễn Thị Hương

0915923448

Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

94

Bưu điện xã Đồng Lộc.

Trần Thị Sương

0776216485

Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

95

Bưu điện xã Mỹ Lộc.

Trần Thị Xoan

0767234376

Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

96

Bưu điện xã Sơn Lộc.

Lương Thị Thủy

0918588036

Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

97

Bưu điện văn hóa TT Nghèn.

Lương Thị Thủy

0941166996

Khối 1, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

0916867477

 

 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Hương Trạch

Trần Trọng Loan

0976179208

Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

2

Điểm Thu UBND Xã Hương Trạch

Nguyễn Thị Thanh Nga

0978321846

Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

3

Điểm Thu UBND Xã Hương Trạch

Đinh Thị Hiên

0355209348

Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

4

Điểm Thu UBND Xã Phúc Trạch

Trần Thị Nguyệt

0975132470

Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

5

Điểm Thu UBND Xã Phúc Trạch

Trần Thị Hiên

0979913027

Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

6

Điểm Thu UBND Xã Hương Đô

Thái Thị Mỹ Huyền

0984925535

Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

7

Điểm Thu UBND Xã Lộc Yên

Nguyễn Thị Bình

0962192188

Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

8

Điểm Thu UBND Xã Hương Lâm

Trần Văn Đồng

0986155256

Xóm 10, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

9

Điểm Thu UBND Xã Hương Trà

Nguyễn Thị Phương Chi

0972583741

Tân Hương, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

10

Điểm Thu UBND Xã Hương Trà

Võ Thị Thiện

0979264363

Tân Hương, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

11

Điểm Thu UBND Xã Hương Xuân

Nguyễn Văn Hưng

0984223039

Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

12

Điểm Thu UBND Xã Phú Phong

Nguyễn Thị Hiền

0979159364

Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

13

Điểm Thu UBND TT Hương Khê

Mai Văn Thông

0854552567

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

14

Điểm Thu UBND TT Hương Khê

Trần Thị Thanh Thảo

0972118985

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

15

Điểm Thu UBND TT Hương Khê

Nguyễn Thị Trâm

0823349511

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

16

Điểm Thu UBND TT Hương Khê

Trần Thị Thùy

0973136055

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

17

Điểm Thu UBND TT Hương Khê

Nguyễn Thị Thủy

0916014965

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

18

Điểm Thu UBND Xã Gia Phố

Dương Thị Thắm

0972448226

Trung Phố, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

19

Điểm Thu UBND Xã Phú Gia

Phan Đình Mạo

0976206906

Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

20

Điểm Thu UBND Xã Hương Vĩnh

Ngô Thị Nguyệt

0357405036

Vĩnh Hương, Xã Hương Vĩnh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

21

Điểm Thu UBND Xã Hương Long

Nguyễn Thị Hòa

0975616396

Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

22

Điểm Thu UBND Xã Hương Bình

Lưu Văn Hùng

0963040095

Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

23

Điểm Thu UBND Xã Hương Bình

Trần Thị Phương

0973908432

Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

24

Điểm Thu UBND Xã Hương Bình

Nguyễn Thị Nhung

0963930391

Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

25

Điểm Thu UBND Xã Hương Giang

Nguyễn Thị Oanh

0979083401

Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

26

Điểm Thu UBND Xã Hương Giang

Phan Văn Huy

0961232829

Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

27

Điểm Thu UBND Xã Hương Thủy

Phan Thị Ngọc Mai

0984838773

Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

28

Điểm Thu UBND Xã Hương Thủy

Tô Hồng Lĩnh

0972963717

Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

29

Điểm Thu UBND Xã Phúc Đồng

Trần Thị Hải Yến

0964385789

Xóm 7, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

30

Điểm Thu UBND Xã Hòa Hải

Trần Xuân Hương

0985390196

Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

31

Điểm Thu UBND Xã Hòa Hải

Lê Đình Hà

0966025123

Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

32

Điểm Thu UBND Xã Hà Linh

Lê Thị Trang

0987843687

Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

33

Điểm Thu UBND Xã Phương Điền

Trần Tiến Chương

0964449556

Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

34

Điểm Thu UBND Xã Phương Mỹ

Nguyễn Thị Hường

0366352559

Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

35

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Hương Trạch

Trần Thị Oanh

0974782817

Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

36

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Hương Lâm

Võ Thị Thuận

0868776556

Xóm 7, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

37

Điểm Thu Trạm Y Tế TT Hương Khê

Võ Thị Hòa

0973023718

Tổ dân phố 6, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

38

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Hương Long

Trần Thị Tình

0984052058

Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

39

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Hương Thủy

Nguyễn Thị Hường

0901715658

Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

40

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Trạch

Phan Đức Hoàng

0985485818

Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

41

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phúc Trạch

Nguyễn Văn Tân

0915762456

Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

42

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Lộc Yên

Nguyễn Thị Lam

0945719333

Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

43

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Lâm

Hồ Thị Nhung

0988777076

Xóm 7, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

44

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phú Phong

Bùi Thị Tuyết

0366372767

Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

45

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phú Phong

Ngô Quang Dũng

0944599444

Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

46

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phú Phong

Phan Thị Xuân

0384310611

Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

47

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phú Gia

Phan Đình Phú

0985810345

Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

48

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Bình

Võ Quốc Trí

0368896988

Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

49

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Giang

Nguyễn Công Anh

0978441098

Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

50

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Thủy

Lê Thị Bích Toàn

0376778238

Xóm 4, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

51

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phúc Đồng

Ngô Đăng Quân

0372069786

Xóm 7, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

52

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hòa Hải

Nguyễn Xuân Trường

0977794366

Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

53

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hà Linh

Hoàng Mạnh Long

0976524318

Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

54

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phương Điền

Thái Thị Vân Anh

0979758079

Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

55

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phương Mỹ

Ngô Thị Hòa

0967026008

Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

56

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phúc Trạch

Nguyễn Thị Hương

0989830133

Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

57

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Đô

Nguyễn Thị Thơm

0972075779

Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

58

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Lộc Yên

Đặng Thị Hoa Sen

0985455267

Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

59

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Liên

Lê Thị Dân

0338042113

Xóm 3, Xã Hương Liên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

60

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Lâm

Đinh Thị Huyền Trang

0975819842

Xóm 7, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

61

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Trà

Trương Thị Hiển

0963768349

Bắc Trà, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

62

Điểm Thu Hội Phụ Nữ TT Hương Khê

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0984070865

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

63

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Gia Phố

Đặng Thị Mai Bích

0978189085

Trung Phố, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

64

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phú Gia

Lê Thị Phương

0385393560

Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

65

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Long

Mai Thị Quế

0347661614

Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

66

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Bình

Nguyễn Thị Vân

0348317840

Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

67

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Giang

Nguyễn Thị Anh

0974818895

Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

68

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hương Thủy

Bạch Thị Tình

0986587233

Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

69

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phúc Đồng

Dương Thị Thủy

0964209606

Xóm 7, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

70

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hòa Hải

Lưu Thị Liên

0972454594

Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

71

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hà Linh

Trần Thị Kim Huệ

0987725286

Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

72

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phương Điền

Nguyễn Thị Thảo

0342078727

Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

73

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phương Mỹ

Nguyễn Thị Hòa

0857911548

Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

74

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hương Liên

Đinh Văn Tình

0973797758

X2, Xã Hương Liên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

T6/2018

75

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Lộc Yên

Phạm Thị Tuyết Mai

0972299345

Xóm Bình Phúc, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

T6/2018

76

Điểm Thu Bưu Điện Xã Lộc Yên

Lê Thị Lành

0837985356

Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

77

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Đô

Võ Thị Liên

0338737693

Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

78

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Trạch

Hoàng Thanh Thủy

0336681510

Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

79

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phúc Trạch

Thái Thị Hải Yến

0986552717

Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

80

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phú Gia

Phan Thị Phương

0842063077

Phú Yên, Xã Phu Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

81

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Vĩnh

Phạm Thị Lam

0984332385

Vĩnh Hương, Xã Hương Vĩnh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

82

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Xuân

Phan Việt Anh

0977862656

Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

83

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Liên

Nguyễn Thị Mai

0914586667

Xóm 2, Xã Hương Liên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

84

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Lâm

Đinh Thị Hải

0162675404

Xóm 7, Xã Hương Lam, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

85

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phú Phong

Lê Thị Nga

0976707823

Xóm 6, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

86

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Trà

Phạm Phương Thúy

0944906256

Tân Hương, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

87

Điểm Thu Bưu Điện Xã Gia Phố

Lê Lệ Hằng

0978477466

Trung Hải, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

88

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Long

Lê Thị Nga

0844758999

Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

89

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Bình

Trần Thị Phương

0973908432

Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

90

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hòa Hải

Lê Thị Văn

0383510934

Xóm 8, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

91

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Thủy

Nguyễn Thị Thắm

0977279449

Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

92

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hương Giang

Nguyễn Thị Hường

0352345779

Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

93

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hà Linh

Nguyễn Thị Ngân Hoa

0979119472

Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

94

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phúc Đồng

Trần Thị Thu Hiền

0837984197

Xóm 9, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

95

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phương Mỹ

Ngô Thị Hòa

0355910606

Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

96

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phương Điền

Trần Thị Thanh Hải

0368159920

Xóm 4, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

97

Điểm Thu Bưu Cục Xã Phúc Đồng

Trần thị Sáng

0914966123

Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

98

Điểm Thu Bưu Điện Thị Trấn Huyện Hương Khê

Đặng Bá Nhật

0946297567

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

02393872063

 

 

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Thạch Kênh

Nguyễn Huy Quân

0948098924

Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

2

Điểm Thu UBND Xã Thạch Liên

Nguyễn Trọng Tuấn

0986884578

Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

3

Điểm Thu UBND Xã Phù Việt

Nguyễn Thị Thanh Hải

0915008687

Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

4

Điểm Thu UBND Xã Thạch Long

Lê Thị Nha Trang

0975805566

Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

5

Điểm Thu UBND Xã Thạch Sơn

Nguyễn Thị Loan

0916751643

Xóm Sơn Hà, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

6

Điểm Thu UBND Xã Thạch Ngọc

Trần Thị Mỹ

0975844131

Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ dân số

7

Điểm Thu UBND Xã Thạch Tiến

Từ Thị Thủy

0918770669

Thôn Vịnh Mới, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

8

Điểm Thu UBND Xã Việt Xuyên

Đậu Thị Kim Cúc

0912066393

Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

9

Điểm Thu UBND Xã Thạch Thanh

Nguyễn Văn Tố

0914546586

Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

10

Điểm Thu UBND Thị Trấn Thạch Hà

Nguyễn Thị Việt Hà

0943279786

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Thach Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

11

Điểm Thu UBND Xã Thạch Lưu

Trần Thị Thương Mến

0913420470

Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

12

Điểm Thu UBND Xã Thạch Vĩnh

Nguyễn Thị Minh

0941089117

Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

13

Điểm Thu UBND Xã Thạch Đài

Nguyễn Thị Quỳnh

0916918648

Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

14

Điểm Thu UBND Xã Bắc Sơn

Dương Thị Thanh Thảo

0982684621

Thôn Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

15

Điểm Thu UBND Xã Ngọc Sơn

Từ THị Hằng Nga

0916246996

Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ tư pháp

16

Điểm Thu UBND Xã Ngọc Sơn

Nguyễn Thị Mai

0916929713

Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

cán bộ chính sách

17

Điểm Thu UBND Xã Thạch Xuân

Trần Thị Hương

0945711495

Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

18

Điểm Thu UBND Xã Thạch Lâm

Đặng Thị Hưng

0917551468

Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

19

Điểm Thu UBND Xã Thạch Hương

Nguyễn Thị Hiếu

0947276736

Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

20

Điểm Thu UBND Xã Thạch Điền

Trần Thị Nhàn

0913337890

Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

21

Điểm Thu UBND Xã Tượng Sơn

Nguyễn Thị Thanh Hoài

0915131385

Thôn Sâm Lộc, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

22

Điểm Thu UBND Xã Thạch Thắng

Bùi Thị Kiều

0915027576

Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

23

Điểm Thu UBND Xã Thạch Văn

Hồ Thị Hiền

0913150358

Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

24

Điểm Thu UBND Xã Thạch Khê

Hoàng Thị Thu Hoài

0912749599

Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Cán bộ chính sách

25

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Kênh

Trần Văn Chinh

0914888677

Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

trạm trưởng

26

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Phù Việt

Đặng Thị Song

0918854457

Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

27

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Long

Nguyễn Thị Quý

0985830933

Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

28

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Sơn

Hoàng Thị Lan Hương

0986631811

Xóm Sơn Hà, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

trạm trưởng

29

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Ngọc

Nguyễn Thị Chinh

0944616324

Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

30

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Việt Xuyên

Nguyễn Thị Lệ

0985143568

Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

31

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Thanh

Trịnh Thị Tâm

0913608847

Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

trạm trưởng

32

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Vĩnh

Nguyễn Thị Hòa

0915707214

Thôn Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

33

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Đài

Bùi Thị Nguyệt

0983488532

Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

34

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Thắng

Nguyễn Thị Cường

0944893112

Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

35

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Lâm

Phạm Thị Nguyệt

0978500453

Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

36

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Tượng Sơn

Hoàng Thị Hương

0983032633

Thôn Sâm Lộc, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

37

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Nam Hương

Nguyễn Thị Phượng

0916902572

Thôn Hòa Bình, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

38

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Thạch Hương

Nguyễn Thị Thanh

0946035559

Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Điều dưỡng

39

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phù Việt

Nguyễn Bá Đạt

0986442194

Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

40

Điểm Thu Hội Nông Dân Thị Trấn Thạch Hà

Phan Thị Hồng Minh

0962177985

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

41

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Lưu

Trần Văn Tình

0169971941

Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

42

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Vĩnh

Phan Thị Ánh

0974902897

Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

43

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Thanh

Mai Thị Nhung

0914141068

Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

44

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Tân

Nguyễn Thị Hương Giang

0967597898

Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

45

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Tân

Lê Thị Thanh Hải

0972812175

Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

46

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Thắng

Lê Hữu Nam

0984115045

Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

47

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Xuân

Nguyễn Thị Thủy

0978247383

Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

48

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Hương

Trần Thị Thu

0917802628

Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

49

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Việt Xuyên

Lê Văn Khoa

0384178283

Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

50

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Long

Nguyễn Trung Hoa

0911094366

Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTHND

51

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Liên

Vương Thị Lộc

0983102653

Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

52

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Thạch Hà

Tô Thị Tú Anh

0904656001

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

53

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Thị Trấn Thạch Hà

Nguyễn Thị Hương

0942231959

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

54

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Lưu

Nguyễn Thị Thơ

0986591886

Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

55

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Vĩnh

Nguyễn Thị Ngân

0974692711

Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

56

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Đài

Phan Thị Hiền

0911223798

Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

57

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Tân

Dương Thị Định

0127280887

Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

58

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Lâm

Lê Thị Thơ

0916900041

Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

59

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Thắng

Võ Thị Thủy

0975072926

Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

60

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Thắng

Hoàng Thị Lý

0987626720

Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

61

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Điền

Phan Thị Hoài

0917758887

Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

62

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phù Việt

Nguyễn Thị Lan

0945779938

Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

63

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Hương

Nguyễn Thị Hồng Lam

0386195223

Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

P CTPN

64

Điểm Thu Bưu Điện Huyện Thạch Hà

 Nguyễn Thanh Tình

0912580818

Tổ dân phố 5, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

65

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Kênh

Phạm Thị Huyền

0356799504

Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

66

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Liên

Nguyễn Thị Việt

0941660895

Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

67

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phù Việt

Nguyễn Thị Phương

0947282248

Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

68

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Long

Nguyễn Thị Hương

0914446136

Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

69

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Sơn

Nguyễn Thị Hương

0949570361

Xóm Sơn Hà, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

70

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Ngọc

Trần Thị Tâm

0826708614

Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

71

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Tiến

Nguyễn Thị Diện

0916241959

Thôn Vịnh Mới, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

72

Điểm Thu Bưu Điện Xã Việt Xuyên

Nguyễn Thị Tuyết

0948385649

Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

73

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Thanh

Phạm Thị Lệ

0915624967

Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

74

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Lưu

Nguyễn Thị Hương

0911082165

Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

75

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Vĩnh

 Trần Thị Hương

0916935634

Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

76

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Đài

 Nguyễn Thị Hạnh

0918237196

Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

77

Điểm Thu Bưu Điện Xã Bắc Sơn

 Trần Thị Yến

0915402876

Thôn Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

78

Điểm Thu Bưu Điện Xã Ngọc Sơn

 Lê Văn Hợi

0374370748

Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

79

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Xuân

 Nguyễn Thị Quý

0834360567

Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

0971845507

Nhân viên

80

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Tân

 Võ Thị Đào

0948787921

Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

0911683781

Nhân viên

81

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Lâm

 Phạm Thị Hường

0941217807

Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

0987120387

Nhân viên

82

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Hương

 Nguyễn Thị Phúc

0986250037

Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

83

Điểm Thu Bưu Điện Xã Nam Hương

 Nguyễn Thu Mai

0941478785

Thôn Hòa Bình, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

0942233827

Nhân viên

84

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Điền

 Nguyễn Thị Nhân

0948095935

Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

85

Điểm Thu Bưu Điện Xã Tượng Sơn

 Trần Thị Hương

0917672898

Thôn Sâm Lộc, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

86

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Thắng

 Trần Thị Tứ

0915077678

Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

87

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Văn

 Nguyễn Thị Tuyết

0918521486

Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

88

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Lạc

 Trương Thị Nga

0916336878

Thôn Thanh Sơn, Xã Thạch Lạc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

0383278803

Nhân viên

89

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Hội

 Nguyễn Thị Lệ Thủy

0943381167

Thôn Nam Thai, Xã Thạch Hội, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

90

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Trị

 Hồ Thị Ngân

0917305669

Thôn Hồng Dinh, Xã Thạch Trị, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

91

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Khê

 Nguyễn Thị Hiền

0915676577

Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

92

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Đỉnh

 Hồ Thị Thương

0918856558

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Thạch Đỉnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

93

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Hải

 Trần Thị Thu

0918825993

Thôn Đại Hải, Xã Thạch Hải, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

94

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Bàn

 Nguyễn Thị Quyền

0948141316

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393845248

Nhân viên

 

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

 

 

 

1

UBND xã Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT

 Lê Ngọc Kinh

0984414493

Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

2

UBND xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT

 Võ Hữu Minh

0902255368

Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

3

UBND xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT

 Trần Thị Nga

0981526122

Thôn 6, Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

4

UBND xã Cẩm Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT

 Nguyễn Thị Thao

0979137855

Lĩnh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

5

UBND xã cẩm Hà. Điểm thu BHXH-BHYT

 Hoàng Thị Hường

0988082837

Trung Thắng, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

6

UBND xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

 Trần Thị Lý

0979834048

Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

7

UBND xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT

 Hoàng Hiền Nga

0977272543

Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

8

UBND xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT

 Nguyễn Thị Cảnh

0976626415

Thôn 4, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

9

UBND xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT

 Nguyễn Thị Quỳnh

0985902463

Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

10

UBND xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

0973514968

Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

11

UBND xã Cẩm Nam. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Mai Hương

0986022181

Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

12

UBND xã Cẩm Yên. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Thanh Hoài

0349638118

Thôn Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

13

UBND xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Thu Hằng

0327718136

Thôn 8, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

14

UBND xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Minh Hồng

0977955256

Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

15

UBND xã Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Kim Anh

0983489709

Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

16

UBND xã Cẩm Thành. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Nga

0986322616

Đồng Bàu, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

17

UBND xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT

Dương Thị Minh

0393023755

Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

18

UBND xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT

Võ Văn Thạch

0975914475

Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

19

UBND xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Khánh Ly

0368366899

Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

20

UBND thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Khuyên

0985406 363

Tổ dân phố 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

21

UBND thị trấn Thiên Cầm. Điểm thu BHXH-BHYT

Chu Thị Thuyết

0987254149

Thôn Yên Thọ, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

22

UBND xã Cẩm Dương. Điểm thu BHXH-BHYT

Phan Thị Duyên

0915058013

Thôn Trung Dương, Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Cán bộ chính sách

23

UBND Xã Cẩm Hòa

Đặng Thị Hòa

0835466690

Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

02396.267.333

 

24

Trạm y tế xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hạnh

0167868769

Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

25

Trạm y tế xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Linh Chi

0346955305

Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

26

Trạm y tế xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Nhung

0973801457

Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Mới thay tên

27

Trạm y tế xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Sương

0976647379

Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

28

Trạm y tế xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Hóa

0985736724

Thôn 6, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

29

Trạm y tế xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Long

0941082147

Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

30

Trạm Y tế Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT

Dương Thị Kim Soa

0972987759

Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Mới bổ sung

31

Trạm y tế xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hạnh

0385297543

Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

32

Trạm y tế xã Cẩm Thạch. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Huế

0977386247

Bộc Nguyên, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

33

Trạm y tế xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Quang Truyền

0989153987

Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

34

Trạm y tế xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hoài

0988718550

Thôn 9, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

35

Trạm y tế xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Na

0987226437

Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

36

Trạm y tế xã Cẩm Nam. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Bình

0943322198

Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Bổ sung

37

Hội Nông dân xã Cẩm Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Viết Quyết

0988172778

Xã Cẩm Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Bổ sung

38

Hội Nông dân xã Cẩm Nam. Điểm thu BHXH-BHYT

Võ Thị Hoài

0978617386

Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Mới BS

39

Hội Nông dân xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Quốc Dũng

0365883681

Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

40

Hội Nông dân xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thanh Hải

0972993417

Thôn 6, Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

41

Hội Nông dân xã Cẩm Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Trọng Phượng

0983416366

An Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

42

Hội Nông dân xã Cẩm Hà. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Quang Dương

0985521709

Thôn Cẩm Đông, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

43

Hội Nông dân xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Nga

0978107827

Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

44

Hội Nông dân xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT

Hà Huy Hạnh

0986722640

Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

45

Hội Nông dân xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Hạnh

0346478507

Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

46

Hội Nông dân xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Khuê

0338472375

Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

47

Hội Nông dân xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT

nguyễn văn nam

0974282798

Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

48

Hội Nông dân xã Cẩm Yên. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Dương

0976135269

Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

49

Hội Nông dân xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Tuyết

0984556877

Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Mới bổ sung

50

Hội Nông dân xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT

nguyễn văn ngợi

0973442948

Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

51

Hội Nông dân xã Cẩm Thành. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Thu Hà

0973310792

Đồng Bàu, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

52

Hội Nông dân xã Cẩm Thạch. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Tiến Hồng

0972529509

Na Trung, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

53

Hội Nông dân xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Phi Hải

0989421227

Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

54

Hội Nông dân xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT

Chu Thị Trúc

0987748798

Thiện nộ, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

55

Hội Nông dân thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng Nữ Trang

0983443834

tdp 13,  Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

56

Hội Nông dân thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT

Biện Thị Bằng

0918895468

 Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

57

Hội Nông dân Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Phạm Văn Đức

0942504111

Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

02396.267.333

Bổ sung

58

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT

Trương Thị Doanh

0348375545

Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

59

Hội ND Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT

Bùi Thị Lành

0345291171

 Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

60

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT

Võ Thị Hiền

0936367276

Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

61

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Thơ

0973498012

Thôn 6, Xã Cẩm Trung , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

62

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Xuân

0375467029

Lĩnh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

63

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Hà. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Hằng

0359282088

Trung Thắng, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

64

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Thu

0989193345

Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

65

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT

Chu Thị Hạnh

0347527207

Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

66

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng Thị Thanh

01255738906

Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

67

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hoa

0975648348

Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

68

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Ngọc

0968421266

Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

69

Hội Phụ Nữ thị trấn Thiên Cầm. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Mỹ

0972801175

Yên Thọ,  Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

70

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Yên. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng Thị Hương

0973735720

Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

71

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Hường

0975137195

Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

72

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Thu Hiền

01233360565

Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

73

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng thị Hằng

0988591011

Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

74

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Định

0963876778

Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

75

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Thành. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Phương

0988176339

Đồng Bàu, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

76

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hồng Tuấn

0399052216

Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

77

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Nhuần

0984577439

Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

78

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT

Phạm Thị Loan

0392839354

Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

79

Hội Phụ Nữ thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Ái Nhân

0369806779

tdp 13, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

80

Hội Phụ Nữ xã Cẩm Nam. Điểm thu BHXH-BHYT

Bùi Thị Lê

0978586998

Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

81

Hội Phụ nữ xã Cẩm Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Phượng

0971794026

Xã Cẩm Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

82

Hội Nông dân xã Cẩm Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Viết Quyết

0988172778

Xã Cẩm Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

83

Hội Phụ nữ xã Cẩm Dương. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng Thị Hà

0388009959

Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

84

Hội Phụ nữ xã Cẩm Lộc,  Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Vượng

 

Xã Cẩm Lộc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

Bổ sung

85

Bưu điện xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hiền

0329926262

Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

86

Bưu điện xã Cẩm Hà . Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

0941767526

Trung Thắng, Xã Cẩm Hà , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

87

Bưu điện xã Cẩm Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Phạm Thị Hằng

0378693519

Thôn 5, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

88

Bưu điện xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT

Lê Thị Ánh Nguyệt

0975832218

Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

89

Bưu điện xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng Thị Hoè

0399748278

Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

90

Bưu điện xã Cẩm Sơn . Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Tâm

0972979206

Lĩnh Sơn, Xã Cẩm Sơn , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

91

Bưu điện xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Hưng

0826745657

Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

92

Bưu điện xã Cẩm dương. Điểm thu BHXH-BHYT

Phan Thị Thố

0845353937

Trung Dương, Xã Cẩm dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

93

Bưu điện xã Cẩm Yên . Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Vân

0974596088

Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

94

Bưu điện xã Cẩm Hoà . Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Bá Tú

0913019893

Quý Hòa, Xã Cẩm Hoà , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

95

Bưu điện xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT

Đặng Thị Giang

0917830804

Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

96

Bưu điện xã Cẩm Phúc . Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Cương

0946149326

Thôn 2, Xã Cẩm Phúc , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

97

Bưu điện xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT

Đậu Thị Thương

0948972057

Chu Trinh, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

98

Bưu điện xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT

Võ Thị Qúy

0393268934

Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

99

Bưu điện xã Cẩm Thạch. Điểm thu BHXH-BHYT

Dương Thị Vân

0972120378

Na Trung, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

100

Bưu điện xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT

Ngô Thị Hằng

0888183669

Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

101

Bưu điện xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT

Biện Thị Ái

0911973699

Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

102

Bưu điện xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT

Trần Thị Hiền

0915980737

Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

103

Bưu điện xã Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT

Phạm Thị Hằng

0912314795

Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

104

Bưu điện xã Cẩm lộc. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thị Liên

0848469047

Đông Sơn, Xã Cẩm lộc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

105

Bưu điện xã Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT

Võ Thị Oanh

0377268146

Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

106

Bưu điện xã Cẩm thành. Điểm thu BHXH-BHYT

Phạm Thị Dung

0946041280

Đồng Bàu, Xã Cẩm thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

107

Bưu điện Thị trấn thiên Cầm. Điểm thu BHXH-BHYT

Hoàng Thanh Châu

0947931073

Trần phú, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

108

Bưu điện xã Cẩm Nhượng. Điểm thu BHXH-BHYT

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0942013878

Tân Hải, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

109

Bưu điện xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT

Cao Thị Văn

0373636308

Thôn 2, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

02396.267.333

 

 

HUYỆN KỲ ANH

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Châu

Đặng Thị Hiếu

0974296768

Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

2

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Thư

Lê Thị Thanh Hồng

0911084718

Trung Giang, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

3

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Tây

Lưu Thị Thành

0363795990

Nam Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

4

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Lâm

Dương Thị Phương

0982900066

Đông Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

5

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Đồng

Ngô Thị Vân

0969731312

Hồ Vân Giang, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

6

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Thượng

Lê Văn Hướng

0989593674

Trung Tiến, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

7

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Tiến

Nguyễn Thị Hồng

0962607308

Kim Nam Tiến, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

8

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Hợp

Trần Thị Chiến

0975268886

Minh Tân, Xã Kỳ Hợp, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

9

Điểm Thu UNBD Kỳ Lạc

Nguyễn Viết Bằng

0376702256

Lạc Thắng, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

10

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Sơn

Võ Thị Hòa

0977410805

Mỹ Tân, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

11

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Kỳ Tân

Nguyễn Thị Ninh

0948678254

Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

12

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Kỳ Thư

Phạm Thị Bích Ngọc

0975296087

Liên Miệu, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

13

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Kỳ Trung

Nguyễn Thị Thanh Thủy

0974982679

Đông Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

14

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Kỳ Lạc

Nguyễn Thị Thu Hường

0979175801

Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

15

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Bắc

Đặng Thị Lam

0392038139

Phương Giai, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

16

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Giang

Nguyễn Thị Minh Luyến

0989470599

Tân Giang, Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

17

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Lâm

Nguyễn Thị Tuyết

0975450554

Nam Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

18

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Tiến

Lê Thị Liên

0348587618

Sơn Thịnh, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

19

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Xuân

Nguyễn Thị Hải

0964191661

Quang Trung, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

20

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Châu

Nguyễn Thị Mạnh

0382030705

Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

21

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Khang

Nguyễn Thị Liên

0982806557

Đồng Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

22

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Lạc

Nguyễn Thị Toàn

0368787757

Lạc Sơn, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

23

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Thọ

Phạm Thị Nghĩa

0345820641

Sơn Nam, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

24

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Văn

Phạm Thị Thu Hồng

0963047278

Nam Mỹ Lợi, Xã Kỳ Văn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

25

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Đồng

Phan Thị Kim Liên

0983807778

Đồng Trụ Đông, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

26

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Hải

Nguyễn Thị Hải Yến

0346687648

Thượng Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

27

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Hợp

Phạm Thúy Mùi

0966984869

Minh Châu, Xã Kỳ Hợp, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

28

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Phong

Thái Thị Mai Hiên

0378687629

Hòa Bình, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

29

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Sơn

Nguyễn Thị Chiêm

0987245518

Mỹ Lạc, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

30

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Sơn

Lý Thị Hương

0339899721

Sơn Trung 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

31

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Tây

Lê Thị Tuyết

0382988408

Nam Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

32

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Phú

Hoàng Thị Huyền

0978815792

Phú Lợi, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

33

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Tân

Đinh Thị Nhung

0984668641

Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

34

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Thư

Lê Thị Lân

0376773483

Đan Trung, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

35

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Trung

Nguyễn Thị Vân

0983985167

Bắc Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

36

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Thượng

Lê Thị Thanh Duyện

0915994657

Phúc Thành, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

37

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Bắc

Nguyễn Thị Phận

0372255044

Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

38

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Giang

Phan Thị Lý

0972105222

Tân Giang, Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

39

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Lâm

Ngô Đình Liên

0973226426

Hải Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

40

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Tiến

Phan Thị Tám

0966046356

Hưng Phú, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

41

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Xuân

Nguyễn Thị Liên

0399833389

Lê Lợi, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

42

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Châu

Nguyễn Thị Gái

0975557600

Bắc Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

43

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Khang

Nguyễn Thị Hường

0969910999

Đồng Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

44

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Lạc

Nguyễn Thị Ngà

0357602900

Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

45

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Thọ

Nguyễn Thị Thơm

0975795736

Tân Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

46

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Văn

Nguyễn Thị Nhung

0972106263

Mỹ Liên, Xã Kỳ Văn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 (Thay người làm đại lý)

47

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Đồng

Nguyễn Thanh Huyền

0975794168

Đồng Trụ Đông, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

48

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Hải

Phạm Thị Minh Thỏa

0976256874

Thượng Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

49

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Phong

Trần Thị Thanh Hải

0963894568

Tuần Tượng, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

50

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Sơn

Nguyễn Thị Hoài

0979200645

Sơn Bình 1, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

51

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Tây

Lê Văn Lệ

0979814036

Trung Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

52

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Trung

Hoàng Bình Trọng

0962865977

Đông Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

53

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Phú

Nguyễn Thị Lệ Hằng

0977434112

Phú Hải, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

54

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Thượng

Lê Quang Vũ

0917527266

Trung Tiến, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

55

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Tân

Nguyễn Thế Quỳnh

0918288786

Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

Đại lý mới mở

56

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Phong

Hồ Thị Thìn

0354877591

Bắc Sơn, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

57

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Bắc

Hoàng Thị Hương

0976732007

Hợp Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

58

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Tiến

Nguyễn Thị Hạnh

0386730315

Hưng Phú, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

59

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Xuân

Nguyễn Văn Chuẩn

02393604298

Quang Trung, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

60

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Giang

Lê Thị Lượng

0977236466

Tân Giang, Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

61

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Khang

Nguyễn Thị Tuyết

0987886099

Đồng Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

62

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Đồng

Hà Thị Xuân

0941396363

Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

63

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Phú

Nguyễn Thị Thái Hòa

0932377994

Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

64

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Trung

Trần Thị Thu Hà

0913887677

Đông Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

65

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Văn

Nguyễn Thị Tâm

0976627951

Mỹ Liên, Xã Kỳ Văn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

66

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Thọ

Lê Thị Lân

0914689602

Sơn Tây, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

67

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Tây

Lương Thị Hồng Thơm

0974661461

Hồng Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

68

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Tân

Nguyễn Thị Hồng Nhung

0967061288

Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

69

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Thư

Nguyễn Duy Anh

0919644345

Trung Giang, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

70

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Châu

Nguyễn Thị Hòa Hiệp

0989773082

Thuận Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

71

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Lâm

Hoàng Thị Huyền

0335983830

Đông Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

72

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Sơn

Nguyễn Thị Quý

0984777257

Mỹ Lợi, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

73

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Thượng

Lê Thị Giang

0979018464

Trung Tiến, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

74

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Lạc

Võ Xuân Hoa

0917041032

Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

75

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Hợp

Phan Thị Yến

0838193713

Minh Tân, Xã Kỳ Hợp, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

76

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Hải

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

0336910739

Trung Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866383

 

 

HUYỆN LỘC HÀ

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Tân Lộc

Ngô Thị Thu

0975026057

Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

Chính sách

2

Điểm Thu UBND Xã Thạch Mỹ

Lê văn Thân

0984410522

Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

Công đoàn Xã

3

Điểm Thu UBND Xã Thạch Bằng

Nguyễn Thị Xuân Sang

0985822985

Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

Chính sách

4

Điểm Thu UBND Xã An Lộc

Phan Thị Hân

0976729897

Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

Chính sách

5

Điểm Thu UBND Xã Hồng Lộc

Trương Thị Nga

0973002226

Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

Chính sách

6

Điểm Thu UBND Xã Hộ Độ

Trương Duy Kính

0943660655

Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

UBND

7

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã An Lộc

Nguyễn Thị Loan

0982449870

Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

8

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Bình Lộc

Lê Thị Thu

0948092267

Thôn 2, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

9

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Ích Hậu

Phan Thị Hải

0985730547

Thôn Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

10

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Phù Lưu

Đặng Thị Ngụ

0917945234

Thôn Thanh Ngọc, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

11

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Mỹ

Hồ Thị Hiền

0947285306

Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

12

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Châu

Phạm Thị Tớm

0763070082

Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

13

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hộ Độ

Quách Thị Nhàn

0974120874

Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

14

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Kim

Phan Thị Mai

0946608621

Thôn Long Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

15

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thạch Bằng

Nguyễn Thị Tuyết

0911471098

Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

16

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Mai Phụ

Phan Thị Lâm

0942902996

Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

17

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Tân Lộc

Hoàng Thị Liên

0914204869

Thôn Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

18

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Thịnh Lộc

trần thị nhàn

0973572336

Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lôc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

19

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Hồng Lộc

Phạm Thị Thủy

0968135216

Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

20

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Bình Lộc

Phạm Thị mai

0911899982

Thôn 2, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

21

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Ích Hậu

Lê Xuân Hóa

0347173789

Thôn Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

22

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Phù Lưu

Nguyễn Trọng Tuấn

0947984293

Thôn Thanh Ngọc, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

23

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Mỹ

Trần Văn Chất

0911484112

Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

24

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Châu

Phan Anh Đức

0342777279

Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

25

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hộ Độ

Lê Thị Hoa

0912937299

Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

26

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Kim

Phạm Văn Quân

0917250456

Thôn Long Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

27

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thạch Bằng

Đào Văn Tình

0384047881

Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

28

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Mai Phụ

Lê Văn Quý

0942186595

Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

29

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Tân Lộc

Nguyễn Trọng Thảo

 0911307012

Thôn Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

30

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Thịnh Lộc

Trần Văn Quý

0344659878

Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lôc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

31

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Hồng Lộc

Dương Đình Tài

0972923712

Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

32

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã An Lộc

Nguyễn Văn Long

0983913672

Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

33

Điểm Thu Bưu Điện Xã An Lộc

Nguyễn Thị Hà

02393843075

Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

34

Điểm Thu Bưu Điện Xã Bình Lộc

Phan Thị Linh

0944253486

Thôn 2, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

35

Điểm Thu Bưu Điện Xã Ích Hậu

Trần Thị Lan

0983351788

Thôn Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

36

Điểm Thu Bưu Điện Xã Phù Lưu

Nguyễn Thị Mai

0838485008

Thôn Thanh Mỹ, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

37

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Mỹ

Phan Thị Huyền

0915975636

Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

38

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Châu

Phạm Thị Ngọc

0941193678

Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

39

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hộ Độ

Nguyễn Thị Hải

0982086024

Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

40

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Kim

Phan Thị Thương

0915183888

Thôn Liên Tân, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

41

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thạch Bằng

Phan Thị Hạnh

0917038992

Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

42

Điểm Thu Bưu Điện Xã Mai Phụ

Lê Thị Lợi

0385655946

Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

43

Điểm Thu Bưu Điện Xã Tân Lộc

Nguyễn Thị Cẩm

0856096003

Thôn Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

44

Điểm Thu Bưu Điện Xã Thịnh Lộc

Phan Thị Anh Thơ

0705986102

Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

45

Điểm Thu Bưu Điện Xã Hồng Lộc

Lê Thị Phượng

02393843069

Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

02393651349

 

 

THỊ XÃ KỲ ANH

 

 

 

 

 

1

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Hà

Hoàng Thị Thu Hà

0976708201

Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

2

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Hoa

Phan Thị Loan

0979566385

Thôn Hoa Đông, Xã Kỳ Hoa, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

3

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Hoa

Đặng Thái Sơn

0979336461

Thôn Hoa Đông, Xã Kỳ Hoa, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ tư pháp Xã

4

Điểm Thu UBND Phường Sông Trí

Tô Thị Tuyết Mai

0972334408

Tổ Dân Phố 3, Phường Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

5

Điểm Thu UBND Phường Sông Trí

Nguyễn Thị Thanh Xuân

0969900568

Hưng Nhân, Phường Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

6

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Long

Lương Thị Thu

0936364839

Tổ Dân Phố Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

7

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Long

Nguyễn Đình Chúng

0978921780

Tổ Dân Phố Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Tổ trưởng Tổ dân phố Long Sơn

8

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Long

Lê Thị Hương Trà

0338860869

Tổ Dân Phố Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Chủ tịch mặt trận

9

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Phương

Lê Thị Diệu Thúy

0982592028

Tổ Dân Phố Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

10

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Thịnh

Trần Thị Dung

0988805436

Tổ Dân Phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

11

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Trinh

Nguyễn Thị Lĩnh

0946627861

Tổ Dân Phố Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Cán bộ chính sách

12

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Liên

Lê Thị Hương

0973248218

Tổ Dân Phố Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

13

Điểm Thu Trạm Y Tế Phường Sông Trí

Lê Thị Nghi

0977298239

Tổ dân phố Hưng Lợi, Phường Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

14

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Kỳ Hoa

Nguyễn Thị Tuyết

0338648198

Thôn Hoa Trung, Xã Kỳ Hoa, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Nhân viên y tế

15

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Sông Trí

Trương Thị Anh

0916381399

Tổ Dân Phố 3, Phường Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

16

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Kỳ Trinh

Nguyễn Thị Thu Hiền

0976371182

Tổ Dân Phố Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

17

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Kỳ Trinh

Đậu Thị Hải

0327792376

Tổ Dân Phố Hòa Lộc, Phường Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Hội Nông Dân

18

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Hưng

Nguyễn Thị Lý

0982137713

Thôn Trần Phú, Xã Kỳ Hưng, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

19

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Kỳ Thịnh

Lương Thị Huệ

0383969135

Tổ Dân Phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Phó chủ tịch Hội Nông Dân

20

Điểm Thu Hội Nông Dân Phường Kỳ Phương

Trần Thị Tình

0397005451

Tổ Dân Phố Thắng Lợi, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

21

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Hoa

Doãn Thị Lý

0368528809

Thôn Hoa Thắng, Xã Kỳ Hoa, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

22

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Sông Trí

Lương Thị Dung

0989692168

Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

23

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Hưng

Nguyễn Thị Thương

0382857050

Thôn Tân Tiến, Xã Kỳ Hưng, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

24

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Trinh

Nguyễn Thị Kim Dung

0976866447

Tổ Dân Phố Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

25

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Thịnh

Nguyễn Thị Lộc

0982254142

Tổ Dân Phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

26

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Phương

Nguyễn Thị Hiệu

0352727283

Tổ Dân Phố Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

27

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Phương

Phan Thị Thứ

0388679978

Tổ Dân Phố Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

28

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Phương

Nguyễn Thị Hiền

0931370079

Tổ Dân Phố Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

29

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Long

Võ Thị Niềm

0963942878

Tổ Dân Phố Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

Bí thư chi bộ Tổ dân phố

30

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Phường Kỳ Liên

Hoàng Thị Quế

0965667776

Tổ Dân Phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

31

Điểm Thu Hội Phụ Nữ Xã Kỳ Hà

Mai Thị Tình

0375166990

Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

32

Điểm Thu Trạm Y Tế Xã Kỳ Thịnh

Lê Thị Ngọc

0967115416

Tổ Dân Phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

33

Điểm Thu Hội Nông Dân Xã Kỳ Hoa

Trần Thị Minh Phong

0974925694

Thôn Hoa Trung, Xã Kỳ Hoa, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

34

Điểm Thu UBND Xã Kỳ Ninh

Nguyễn Thị Dung

0969117387

Thôn Tam Hải 2, Xã Kỳ Ninh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

35

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Liên

Phan Thị Dạ Thảo

0976634329

Tổ Dân Phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

36

Điểm Thu UBND Phường Kỳ Trinh

Trần Thị Lĩnh

0949761129

Tổ dân phố Hòa Lộc, Phường Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

37

Điểm Thu Hội phụ nữ Kỳ Ninh

Phạm Thị Nhâm

0353664377

Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Ninh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

38

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Hưng

Phạm Thị Nhân

0365402439

Thôn Tân Tiến, Xã Kỳ Hưng, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

39

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Hoa

Thiều Thị Mỹ

0852171615

Thôn Hoa Trung, Xã Kỳ Hoa, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

40

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Nam

Bùi Thị Nhung

0337083929

Thôn Tân Tiến, Xã Kỳ Nam, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

41

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Lợi

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

0972445197

Thôn 3-Tân Phúc Thành, Xã Kỳ Lợi, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

42

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Hà

Phan Thị Hồng Nội

0967865183

Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

43

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Xã Kỳ Ninh

Trần Thị Nguyệt

0972427278

Thôn Hải Hà, Xã Kỳ Ninh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

44

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Phường Kỳ Phương

Lê Thị Hồng Mỹ

0975076647

Tổ Dân Phố Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

45

Điểm Thu Bưu Điện Văn Hóa Phường Kỳ Trinh

Mai Thị Ngân

0987387504

Tổ Dân Phố Hoàng Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

02393866998

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN