Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTH

08/01/2019 10:50 AM


Thông báo lãi suất chậm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO

Lãi suất chậm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định: Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường họp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng.

Căn cứ Thông báo số 44/TB-BHXH ngày 05/01/2019 của BHXH Việt Nam thì mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2018 là 6,40%/năm; mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày

28/12/2018, năm 2018 là 5,20%/năm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 như sau:

  1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,067%/tháng.
  2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,867%/tháng