Về việc chuyển đổi địa điểm Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

27/12/2019 09:15 AM


Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, kể từ ngày 01/01/2020 BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực hiện giảm 01 đầu mối BHXH thành phố Hà Tĩnh để nhập và chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế về BHXH tỉnh quản lý theo chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức mới.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh về việc tiếp nhận thủ tục hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp kể từ ngày 01/01/2020 được thực hiện như sau:

1. 09 thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ được giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (có danh mục kèm theo).

Địa chỉ giao dịch: Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Các thủ tục hành chính còn lại được giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Thủ tục hành chính tại Văn phòng BHXH tỉnh.

Địa chỉ giao dịch: Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trường hợp có vướng mắc về giao dịch xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại (02393.891.776) để được hướng dẫn.

 

          BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH