Giám đốc HOÀNG VĂN MINH

22/05/2017 12:00 AM


Giám đốc
HOÀNG VĂN MINH
 
Ngày sinh: 22/12/1969
Quê quán: xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Trình độ: Chuyên viên cao cấp; Thạc sỹ quản lý kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Ngày vào Đảng: 10/4/2000