Phó Giám đốc NGUYỄN TUẤN BÌNH

22/05/2017 12:00 AM


Phó Giám đốc
NGUYỄN TUẤN BÌNH
 
Ngày sinh: 18/8/1963
Quê quán: xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ: Chuyên viên chính; Bác sỹ chuyên khoa I
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ngày vào Đảng: 7/4/1991