• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Văn Ký
Email:
vankyg8@gmail.com
Ngày gửi:
29/12/2016
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Trẻ dưới 6 tuổi có BHYT khi KCB được hưởng quyền lợi như thế nào? Trong trường hợp trẻ dưới 6 tuổi đi KCB nhưng chưa có thẻ BHYT thì quyền lợi có bị ảnh hưởng không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
29/12/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Luật BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi đi KCB BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc đúng tuyến chuyên môn, kỷ thuật.

Trường hợp đi KCB không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc không đúng tuyến chuyên môn, kỷ thuật thì đựơc quỹ BHYT thanh toán 70% chi phí KCB chi phíKCB tại BV hạng III, 50% tại BV hạng II, 30% tại BV hạng I và hạng đặc biệt.

Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đi KCB nhưng chưa có thẻ BHYT, theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Y tế-tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận và hồ sơ bệnh án để thanh toán với BHXH và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận này.

Tuy nhiên, để trẻ được KCB với những thủ tục thuận tiện nhất, gia đình cần sớm đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ theo quy định