• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Văn Ký
Email:
vankyg8@gmail.com
Ngày gửi:
29/12/2016
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Đề nghị toà soạn cho biết quyền lợi cả lao động nữ nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động mới?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
29/12/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại điều 157 Bộ luật lao động được Quốc hội khoá 13 thông qua năm 2012 (Luật này có hiệ lực thi hành từ ngày 1/5/2013). Theo đó:

  1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

  1. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Pháp luật về BHXH.
  2. Hết thời gian nghỉ thai sản theo Quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người SDLĐ.
  3. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của NLĐ và được người SDLĐ đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít  nhất được 4 tháng

Trong trường hợp này ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người SDLĐ trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Pháp luật về BHXH