• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Văn Ký
Email:
vankyg8@gmail.com
Ngày gửi:
29/12/2016
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Những người có đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, độc hại, nguy hiểm và đã đủ điều kiện về tuổi đời để được nghỉ hưu sớm, nếu muốn tiếp tục làm việc có được không? Nếu được thì thời gian làm việc tiếp đó có phải đóng BHXH không? Nếu đơn vị sử dụng lao động không có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động này thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
29/12/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định của Pháp luật về BHXH, NLĐ được hưởng lương hưu khi nghỉ việc mà nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc dạng mục do Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và người SDLĐ vẫn có nhu cầu thì NLĐ tiếp tục làm việc và tham gia  BHXH bắt buộc theo quy định.

Trường hợp người SDLĐ không có nhu cầu hoặc NLĐ không muốn tiếp tục làm việc thì thủ tục, hồ sơ giải quyết để NLĐ hưởng lương hưu được quy định tại Điều 119, Điều 122 Luật BHXH. Theo đó, người SDLĐ phải ra quyết định nghỉ việc và lập hồ sơ hưởng lương hưu đối với người đang đóng BHXH gửi cơ quan BHXH giải quyết theo quy định.