• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Đào Thanh Hương
Email:
daothanhhuong@gmail.com
Ngày gửi:
10/11/2018
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi là công nhân cho một công ty chế biến hải sản và đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc với mức tiền lương là 6.000.000 đồng/tháng. Thời gian tới, tôi sẽ đi lao động tại Hàn Quốc với thời hạn là 2 năm. Hỏi tôi có phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho thời gian đi lao động tại Hàn Quốc hay không? Nếu có thì mức đóng và phương thức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội sẽ như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
10/11/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc. Do vậy, trong thời gian đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc bạn phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc. Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước khi đi làm việc ở nước ngoài (mức 6.000.000 đồng/tháng). Bạn có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng. 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho cả 2 năm đi làm việc ở nước ngoài. Bạn có thể đóng trực tiếp cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nơi cư trú trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua công ty, tổ chức sự nghiệp đưa bạn đi làm việc ở nước ngoài