TT giới thiệu việc làm

01/01/2018 12:00 AM


Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 15 và 20 hàng tháng. Tại phiên giao dịch việc làm các doanh nghiệp, các đơn vị có điều kiện trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ của những lao động  có nhu cầu việc làm.

     

       1. Phiên giao dịch tại thành phố Hà Tĩnh    
        - Thời gian: 7 giờ 30 phút , ngày 15 hàng tháng
        - Địa điểm: Số 156 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh
        - Các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 10 hàng tháng .

         2. Phiên giao dịch tại khu kinh tế Kỳ Anh - Hà Tĩnh
        - Thời gian: 7 giờ 30 phút , ngày 15 hàng tháng
        - Địa điểm: Đường tránh 1B khu kinh tế Vũng Ánh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.
        - Các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 15 hàng tháng .

     

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Văn phòng trung tâm: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh

- Điện thoại: 039 3.853.505

- Website: vieclamhatinh.vn

- Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

2. Sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại KKT Vũng Áng - Kỳ Anh

- Điện thoại: 0393.604.789

- Email: sanvieclamkktvungang@gmail.com

3. Cở sở đào tạo- Ngõ 39 - Đường Nguyễn Biên - TP Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393.850.367

- Email: phongdaotao.vieclamht@gmail.com