Quốc hội chưa xem xét việc tăng tuổi nghỉ hưu

22/05/2017 07:20 AM


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

UBTVQH 210517.jpg
Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV


Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị:

Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án sau đây: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội các dự thảo, dự án sau đây: Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, thông qua tại kỳ họp thứ 4).

Lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án sau đây: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Như vậy, một số nội dung như: Tăng tuổi nghỉ hưu; tăng thời giờ làm thêm giờ của người lao động... (quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động) sẽ chưa được Quốc hội bàn thảo, xem xét thông qua trong năm 2017.

Theo báo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.