Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

07/03/2020 11:06 AM


Sáng ngày 07/3, Chi bộ Giám định BHYT tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là đơn vị được Đảng bộ BHXH tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Đoàn thanh niên chúc mừng Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh. Cùng tham dự có Bí thư các Chi bộ, Trưởng các tổ chức Đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ Giám định BHYT.

Báo cáo chương trình công tác, đồng chí Võ Viết Quang – Bí thư Chi bộ cho biết “Chi bộ Giám định BHYT hiện có 19 đảng viên, các đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn tận tâm, tận lực và tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp”

Trong nhiệm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về chính sách thông tuyến Khám chữa bệnh BHYT cùng với chính sách giao tự chủ về chi thường xuyên cho các cơ sở KCB,… nhưng với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục của các đồng chí Đảng viên, viên chức và người lao động, Chi bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ BHXH tỉnh.

Theo đồng chí Võ Viết Quang, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ vẫn còn mộ số khuyết điểm, hạn chế: công tác giám định BHYT, kiểm soát chi KCB BHYT tại một số cơ sở KCB vẫn còn hạn chế; công tác kiểm soát thủ tục KCB BHYT có lúc, có nơi vẫn còn sơ hở; công tác kiểm tra, giám định bệnh nhân điều trị nội trú chưa chặt chẽ,…

Về phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Giám định BHYT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định BHYT nhằm kiểm soát quản lý việc sử dụng nguồn quỹ KCB BHYT trong phạm vi dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Thay mặt Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Phó Bí thư Lê Quốc Mỹ báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong phần thảo luận, Đại hội đã nhận được 5 ý kiến đóng góp thiết thực cho Đại hội, các ý kiến đều thống nhất với Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Mặc dù trong nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn nhưng Ban chấp hành, tập thể đảng viên Chi bộ đã đoàn kết, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng thời, biểu dương các kết quả mà Chi bộ Giám định BHYT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đạt được đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của Ngành. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí yêu cầu Chi bộ Giám định BHYT cần chủ động tham mưu công tác kiểm soát quỹ KCB BHYT, phát huy trách nhiệm của từng đảng viên, là đầu mối trong công tác phối hợp với các đơn vị để quản lý có hiệu quả nguồn quỹ KCB. Phát huy tốt vai trò các đảng viên trong Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào văn hóa, thể thao,…

Đ/c Hoàng Văn Minh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Giám định BHYT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: đồng chí Võ Viết Quang, đồng chí Phan Hoàn và đồng chí Lê Thị Hồng Hoa. Cũng tại Đại hội, Chi bộ đã thực hiện bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả, đồng chí Võ Viết Quang đã tái cử chức vụ Bí thư và đồng chí Phan Hoàn trúng cử chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Giám định BHYT nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Thảo Khang