BHXH huyện Can Lộc: tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

23/03/2020 09:03 AM


Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, sáng ngày 21/3/2020, chi bộ BHXH huyện Can Lộc đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh; các đồng chí đại diện Ban thường vụ và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy. Cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội chi bộ BHXH huyện Can Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là: Tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, phân tích chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực tiễn, những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo. Đặc biệt trong bối cảnh Ngành BHXH đang nỗ lực triển khai từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân được đặt ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 -2020” và Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách BHXH”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo Kiểm điểm chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020; góp ý vào văn kiện dự thảo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại phiên chính thức, Đại hội đã bầu trực tiếp Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-205; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI.

Về tham dự trực tiếp và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của chi ủy, chi bộ BHXH huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Nhờ có các biện pháp, giải pháp đồng bộ, có lộ trình và định hướng; có sự phối hợp và đồng thuận cao với các tổ chức, banh, ngành, với các cấp ủy, chính quyền địa phương của cấp ủy, chuyên môn của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT mà thời gian qua tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn huyện được nâng cao (từ tỷ lệ dưới 70% đầu nhiệm kỳ lên đến tỷ lệ 88% vào cuối nhiệm kỳ); số người tham gia BHXH gia tăng hàng năm tăng cao, đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã tạo được sức lan tỏa; các chính sách, quy định mới về BHXH, BHYT đã được phổ biến rộng rãi và cập nhật thường xuyên đến tận cơ sở, từng người dân.

Đại diện cho Ban thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh về tham dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Anh đã gợi mở các giải pháp để chi ủy, chi bộ BHXH huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao: công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ; việc ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn; tập trung ứng dụng đột phá thế mạnh CNTT của Ngành để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; đổi mới và đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để nâng cao hơn nữa tỷ lệ BHYT toàn dân, tỷ lệ người dân tham BHXH,…

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hoàn, đại diện Chi ủy, chi bộ BHXH huyện cảm ơn sự thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo BHXH tỉnh, Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp của các tổ chức, ban ngành đối với BHXH huyện Can Lộc thời gian qua. Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cùng toàn thể đảng viên chi bộ sẽ bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua; tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trần Đắc Thiết