Phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

23/04/2020 03:38 PM


Với mục tiêu Phấn đấu toàn tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu về mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2020, trong đó chỉ tiêu BHYT HSSV đạt tỷ lệ 100% BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Đoàn viên BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHYT học sinh tại Trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên

Theo đó, BHXH tỉnh tập trung đợt cao điểm tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019-2020 đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, hình thức phù hợp, hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh và ở mỗi địa phương.

Phòng TT và PTĐT