Chi bộ BHXH Can Lộc: Tọa đàm Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

01/04/2019 09:18 AM


Vừa qua, Chi bộ BHXH huyện Can Lộc tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Đình Giáp - Bí thư Chi bộ, Giám đốc chủ trì. tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban tổ chức Huyện ủy

Tại buổi tọa đàm, các đảng viên tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” của tập thể chi bộ và từng cá nhân Đảng viên nhất là các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc, trưởng các tổ chức đoàn thể và các đồng chí phụ trách các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Phân tích, làm rõ các vấn đề nhận thức và vai trò trách nhiệm nêu gương; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nội dung xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu theo tưu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trần Đình Giáp giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Cấp ủy, Ban giám đốc và các đảng viên Chi bộ trong thời gian tới phải đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 3 nội dung chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; Phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân và những nội dung cụ thể mà các cá nhân đã đăng ký.

Đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy đã đánh giá cao tinh thần nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí minh của Chi bộ BHXH huyện Can Lộc. Là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện đăng ký Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

                                                                                Khắc Thắng – Lệ Hằng