Chi bộ BHXH thị xã Hồng Lĩnh: tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

09/07/2019 10:16 AM


Ngày 05/7, Chi bộ BHXH thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu” và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Thiện - Thị ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh, phó Đoàn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy; đồng chí Hoàng Thế Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, phó Đoàn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy. Đồng chí Hồ Văn Phong – Bí thư Chi bộ, Giám đốc và đồng chí Biện Văn Thạch Hưng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc BHXH thị xã đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Hồ Văn Phong trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Biện Văn Thạch Hưng thông qua Báo cáo đánh giá sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Sau khi nghe các báo cáo, đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Chi bộ, thể hiện tính dân chủ và trách nhiệm cao trong Đảng, các tham luận đã đi sâu phân tích thực trạng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, các bộ phận trực thuộc, qua đó thấy được những ưu điểm để tiếp tục phát huy, làm rõ những khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đề ra các giải pháp khắc phục trong công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của đơn vị trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, chi bộ cũng đã Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”. Đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi đồng thời chia sẻ những bài học, kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các tổ chức thuộc Chi bộ như câu hỏi dành cho Bí thư chi bộ, câu hỏi dành cho Giám đốc, câu hỏi dành cho Chủ tịch Công đoàn, câu hỏi dành cho Trưởng ban Thanh tra nhân dân, câu hỏi dành cho Bí thư Đoàn thanh niên,... Qua đó, thể hiện được sự tìm tòi, nghiên cứu, nghiêm túc, chất lượng cao của các Đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thế Hùng đã biểu dương về công tác chuẩn bị Hội nghị, đánh giá cao công tác thực hiện chỉ thị, ghi nhận những thành tích mà Chi bộ đã đạt được, đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thực về việc cần thiết phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Chi bộ phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời biểu dương, khen thưởng cho 4 đồng chí là các điển hình tiêu biểu trong thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chi bộ. Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy vinh danh, khen thưởng 01 đồng chí vì có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Văn Phong đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Hoàng Thế Hùng. Chi bộ sẻ đưa ý kiến chỉ đạo vào nhiệm vụ trong tâm trong hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đảng và việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, bộ phận trực thuộc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất bổ sung sửa đổi một số điều trong điều lệ Đảng.