Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng

03/01/2020 10:22 AM


Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ và DN) tỉnh, sáng ngày 02/01/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đảng bộ BHXH tỉnh đã thực hiện tốt toàn diện trên tất cả các mặt: giáo dục tư tưởng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Gắn học tập chuyên đề với khắc phục các khuyết điểm qua kiểm điểm năm 2018 và kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong năm vừa qua, Đảng bộ BHXH đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt là Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 – 2025.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chủ trương của ngành cũng như của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch BHXH điện tử, xử lý tiếp nhận và trả kết quả TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân. Bên cạnh đó, công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện tiếp tục được cấp ủy và lãnh đạo quan tâm tổ chức thực hiện, nguồn kinh phí chủ yếu huy động từ đóng góp tự nguyện của CCVC, NLĐ và trích từ quỹ phúc lợi của ngành. BHXH Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho BHXH tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 5 đơn vị của ngành dẫn đầu trong cả nước đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”. 

Đồng chí Hà Thị Việt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các CQ và DN tỉnh, đồng chí Hà Thị Việt Ánh ghi nhận những thành tích mà Đảng ủy BHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2019 đối với sự nghiệp an sinh xã hội. Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy BHXH tỉnh trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng Đảng bộ, chi bộ và chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng, đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường hơn nữa công tác định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên an tâm công tác, không dao động trước những thông tin bịa đặt, dư luận xấu trong bối cảnh các thế lực tập trung phá hoại làm giảm uy tín của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những nỗ lực của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ năm vừa qua cũng như sự phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch được giao; giữ vững được khối đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên.

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ BHXH tỉnh đã khen thưởng Chi bộ Thanh tra – Kiểm tra, Chi bộ Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Nhị Hương