01/04/2020 11:10 AM

Trước những biến động phức tạp của đại dịch Covid-19, là một lưới an toàn để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ người lao động trước những rủi ro trong lao động và cuộc sống, BHXH (bao ...

31/03/2020 09:10 AM

Ngày 25/3, UBND huyện Thạch Hà ban hành công văn số 569/UBND về việc rà soát lại thực hiện BHYT trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

31/03/2020 08:07 AM

Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống ...

31/03/2020 08:03 AM

Ứng phó về chính sách và tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) trước tác động của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.

30/03/2020 04:38 PM

Trước những biến động phức tạp của đại dịch COVID-19, là một lưới an toàn để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ người lao động trước những rủi ro trong lao động và cuộc sống, BHXH (bao ...

30/03/2020 04:22 PM

Năm 2020, một số xã thuộc vùng Bãi Ngang ven biển huyện Thạch Hà đã thôi hưởng chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước do địa phương đã đạt chuẩn ...

29/03/2020 08:57 AM

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) học sinh của thành phố Hà Tĩnh mới đạt 93,7% (giảm 5,3% so với năm học 2018 - ...

28/03/2020 02:14 PM

Thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người ...

26/03/2020 05:08 PM

Thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 23/01/2020 của Chính phủ và công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam về quy định chế độ trợ cấp đối ...

25/03/2020 02:53 PM

Sáng 24/3, BHXH huyện Thạch Hà đã tổ chức đi trao, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bếp ăn phục vụ các công dân hiện đang tạm trú tập trung ở xã Lưu Vĩnh Sơn.

Vai trò của BHXH trong đại dịch Covid-19 (Bài 03)

Huyện Thạch Hà: rà soát thực hiện BHYT trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch

Vai trò của BHXH trong đại dịch Covid-19 (Bài 02)

Vai trò của BHXH trong dịch Covid-19

Các trường học ở vùng Bãi Ngang vận động được hơn 2.300 học sinh tham gia BHYT

Giảm tỷ lệ bao phủ BHYT, hơn 1.400 học sinh thành phố Hà Tĩnh nguy cơ mất cơ hội được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ

Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

BHXH huyện Thạch Hà hỗ trợ thực phẩm cho bếp ăn phục vụ người tạm trú ở xã Lưu Vĩnh Sơn