15/03/2017 01:35 PM

Vũ Quang là một huyện miền núi giao thông cách trở, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của người dân về BHXH, BHYT còn nhiều hạn chế, môi ...

14/03/2017 08:11 PM

Ngày 14/3, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị công tác KCB BHYT năm 2017. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình giám định, thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm ...

13/03/2017 07:30 AM

Ngày 09/3/2017, Hội Nông dân huyện Hương Sơn phối hợp với BHXH huyện tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên hội nông dân 32 xã, thị trấn.

12/03/2017 01:24 PM

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/HU, ngày 15/8/2016, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT của Thường vụ Huyện ủy Can Lộc và chương trình ...

08/03/2017 03:49 PM

Ngày 03/3/2017, UBND huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Đức Hùng, Phó chủ tịch UBND ...

03/03/2017 12:00 AM

Nhằm tăng cường công khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH-BHYT, ngày 02/3/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đại lý thu BHXH, BHYT tiêu ...

24/02/2017 12:00 AM

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 20/02/2017 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Ông Lê Ngọc Châu- Giám đốc Sở Y tế và Ông Hoàng Văn Minh- Giám đốc BHXH tỉnh ...

20/02/2017 12:00 AM

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về ban hành quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT và chỉ đạo của BHXH tỉnh về việc ...

16/02/2017 12:00 AM

Năm 2016 ghi nhận nhiều thành công của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), khi các chỉ tiêu về thu, chi, phát triển đối tượng tham gia... đều vượt kế hoạch Thủ tướng ...

02/02/2017 12:00 AM

AMLuật BHXH (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực; Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Hệ thống thông tin giám ...

Vũ Quang: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến tận cơ sở.

Triển khai công tác KCB BHYT năm 2017.

Hương Sơn: Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Hội nghị triển khai thực hiện BHYT toàn dân năm 2017 do UBND Huyện Can Lộc tổ chức

Hương Sơn: Hội nghị bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT

Tổ chức Hội nghị đại lý thu tiêu biểu năm 2016.

Hội nghị Giao ban Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Đại lý thu năm 2016 và triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017.

Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam: Ngành Bảo hiểm xã hội không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngành BHXH: 10 sự kiện nổi bật năm 2016