BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

20/03/2020 02:53 PM


Hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng,… trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn.

Viên chức phòng Truyền thông và PTĐT, BHXH tỉnh phối hợp tuyên truyền, lập danh sách người tham gia BHYT tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh trong mùa dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội và ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020 của BHXH Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 297/BHXH-QLT ngày 20/3/2020 gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bênh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến hết tháng 6/2020. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020, nếu dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị, thì BHXH tỉnh, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian này, cơ quan BHXH sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, cơ quan BHXH tỉnh phân công viên chức chủ động liên hệ các doanh nghiệp để tư vấn, hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định.

Ông Bùi Hồng Nhật – Trưởng phòng Quản lý Thu, BHXH tỉnh cho biết: “Tính đến chiều ngày 20/3, BHXH tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết việc dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 07 doanh nghiệp với hơn 500 lao động thuộc các ngành nghề bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”.

Bằng những hành động thiết thực, cụ thể của mình, BHXH tỉnh Hà Tĩnh mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Thảo Khang