Các trường học ở vùng Bãi Ngang vận động được hơn 2.300 học sinh tham gia BHYT

30/03/2020 04:22 PM


Năm 2020, một số xã thuộc vùng Bãi Ngang ven biển huyện Thạch Hà đã thôi hưởng chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước do địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó sẽ có trên 3.000 em học sinh thuộc diện phải tham gia BHYT tại các trường học. Một chỉ tiêu khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động, nhất là việc thay đổi suy nghĩ của người dân về sự trông chờ vào việc hỗ trợ của nhà nước về thẻ BHYT.

Một số trường ở vùng Bãi Ngang tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên 90% như: Tiểu học Thạch Hải, Tiểu học và THCS Thạch Hội và trường THPT Nguyễn Trung Thiên.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, mặc dù đầu năm 2020 dịch bệnh xảy ra, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nhưng các trường học trên địa bàn vẫn chủ động công tác tuyên truyền, triển khai chính sách BHYT học sinh. Đến ngày 20/3/2020 tại 9 trường học thuộc các xã vùng bãi ngang đã vận động được trên 2.300 em học sinh tham gia BHYT, trong đó một số trường đạt tỷ lệ trên 90% như: Tiểu học Thạch Hải, Tiểu học và THCS Thạch Hội và trường THPT Nguyễn Trung Thiên.

Qua trao đổi với cán bộ phụ trách công tác BHYT tại một số trường có tỷ lệ học sinh đạt dưới 80% gồm: Tiểu học Thạch Bàn, Tiểu học Thạch Trị thì những đơn vị này cho biết: “Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh đang nghỉ học, nhưng các nhà trường vẫn tuyên truyền thường xuyên, cử cán bộ thường trực thu BHYT của học sinh nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho các em". Các đơn vị trên đều thể hiện quyết tâm thực hiện đạt 100% học sinh tham gia BHYT theo chỉ tiêu UBND huyện giao./.

Cổng TTĐT Thạch Hà