Trao thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết toán tài chính năm 2019

05/05/2020 08:05 AM


Sáng ngày 04/5 tại Lễ chào cờ tháng 5/2020, BHXH tỉnh đã tổ chức công bố các quyết định biểu dương và thưởng của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung”.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã biểu dương và thưởng cho 18 tập thể, 25 cá nhân trong ngành có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung”. Trong đó, có tập thể phòng Kế hoạch – Tài chính, BHXH tỉnh Hà Tĩnh và cá nhân bà Phan Thị Thanh Hoa, chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng nhân dịp này, BHXH tỉnh đã quyết định thưởng cho 06 tập thể và 07 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung”, góp phần hoàn thành tốt công tác quyết tài chính năm 2019. Đối với tập thể, giải nhất: phòng Kế hoạch – Tài chính; giải Nhì: phòng Quản lý Thu và phòng Giám định BHYT; giải Ba: BHXH huyện Thạch Hà, BHXH thị xã Kỳ Anh và BHXH huyện Kỳ Anh. Đối với cá nhân, tốp I: ông Võ Viết Quang – TP Giám định BHYT, ông Trần Nam Quốc – PTP CNTT, bà Phan Thị Thanh Hoa – chuyên viên phòng KHTC và Lê Trần Thùy Dung – chuyên viên phòng Quản lý Thu; tốp II: ông Bùi Đức Hoàng – chuyên viên BHXH huyện Kỳ Anh, ông Phạm Phi Hùng – chuyên viên BHXH thị xã Hồng Lĩnh và bà Hoàng Thị Tùng – chuyên viên BHXH huyện Thạch Hà.

Phúc Hải