Hà Nội: 100% người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT

21/09/2019 12:00 AM


Đây là một trong những kết quả về An sinh xã hội mà TP.Hà Nội đã đạt được trong những năm qua.

Đây là một trong những kết quả về An sinh xã hội mà TP.Hà Nội đã đạt được trong những năm qua, theo báo cáo của các Sở, ngành liên quan gửi UBND TP.Hà Nội sau khi rà soát các chính sách y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện trong giai đoạn 2016-2018.