Thông báo cho các Đại lý thu BHXH, BHYT về giao dịch hồ sơ

01/04/2020 04:57 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19. Để làm tốt công tác cách ly toàn xã hội, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhưng không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn; Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Đại lý Thu thực hiện việc Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính kể từ ngày 02/4/2020 cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm tra cứu mã số BHXH để cập nhật đầy đủ vào TK1-TS và D03-TS, D05-TS (Có phụ lục hướng dẫn cách tra cứu kèm theo).

2. Thực hiện nộp tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ người tham gia vào tài khoản chuyên thu của BHXH tỉnh.

Các Đại lý lựa chọn một trong các Ngân hàng sau để nộp tiền thu BHXH, BHYT vào tài khoản chuyên thu của BHXH tỉnh:

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 3700.202. 926. 015

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh II 3701. 224.000.015

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 5201.000.980.9019

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 0201.000.000.555

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 926.015.000.001

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 7581.100.158.009

 Nội dung nộp tiền cần ghi cụ thể:

- Nộp tiền thu BHYT: Ghi theo cấu trúc: Tên đại lý, nội dung nộp tiền (Ví dụ: Đại lý Hội phụ nữ xã Thạch Hạ nộp tiền thu BHYT cho người tham gia theo danh
sách D03-TS đợt... ngày/tháng/2020).

- Nộp tiền thu BHXH tự nguyện: Ghi theo cấu trúc: Tên đại lý, nội dung nộp tiền (Ví dụ: Đại lý Hội phụ nữ xã Thạch Hạ nộp tiền thu BHXH tự nguyện cho người
tham gia theo D05-TS đợt… ngày/tháng/2020).

Lưu ý: Số tiền nộp tại Ngân hàng phải bằng số tiền thu được thể hiện trên danh sách D03-TS hoặc D05-TS; Không gộp số tiền trên 2 danh sách D03-TS và D05-TS
vào chung một giấy nộp tiền.

3. Thực hiện nộp hồ sơ tại các điểm Bưu điện văn hóa của xã, phường hoặc Bưu điện Thành Phố thuận lợi nhất cho Đại lý.

- Đại lý ghi rõ người gửi: Họ và tên, nhân viên Đại lý của UBND xã, phường….

- Địa chỉ nơi nhận: Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Điạ chỉ: Số 164, Đường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại lý không phải trả bất cứ khoản phí nào khi nộp hồ sơ tại Bưu điện mà BHXH tỉnh sẽ thanh toán cho cơ quan Bưu điện theo Hợp đồng số 30/HĐBC/BHXHHT-BĐHT đã ký kết ngày 30/12/2016.

4. Trả kết quả thủ tục hành chính: Sau khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết, BHXH tỉnh sẽ thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính và chuyển phát về UBND xã, phường theo tên của nhân viên Đại lý nộp hồ sơ.
 

 

  

 

 

BBT

Album ảnh hoạt động