Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (41)
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày có hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc ở xóm 8 Tây Đài, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày có hiệu lực:
24/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
Ngày ban hành:
06/05/2017
Ngày có hiệu lực:
06/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định quản lý, cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
06/11/2014
Ngày có hiệu lực:
06/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực