Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (21)
Trích yếu: Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Ngày ban hành:
18/12/2012
Ngày có hiệu lực:
18/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc.
Ngày ban hành:
30/12/2009
Ngày có hiệu lực:
30/12/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
17/11/2014
Ngày có hiệu lực:
17/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày ban hành:
31/07/2013
Ngày có hiệu lực:
31/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
10/12/2012
Ngày có hiệu lực:
10/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo NĐ 35 và NĐ 31
Ngày ban hành:
26/04/2012
Ngày có hiệu lực:
26/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Ngày ban hành:
11/11/2011
Ngày có hiệu lực:
11/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực