Số / Ký hiệu: HD DK03
Trích yếu: Hướng dẫn lập Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03)
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD DK03: Hướng dẫn lập Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03)
Nội dung trong tệp đính kèm
HD DK03Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF