Số / Ký hiệu: 07/CT-TTg
Trích yếu: Đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Chính phủ, Quốc hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:
22/05/2013
Ngày có hiệu lực:
22/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
07/CT-TTg: Đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020
Nội dung trong tệp đính kèm