Số / Ký hiệu: 1559/QÐ-BHXH
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
25/12/2015
Ngày có hiệu lực:
25/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1559/QÐ-BHXH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm