Số / Ký hiệu: HD DK02
Trích yếu: Hướng dãn lập Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02)
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD DK02: Hướng dãn lập Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02)
Nội dung trong tệp đính kèm
HD DK02Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF