Số / Ký hiệu: HD TK3-TS
Trích yếu: Hướng dẫn lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD TK3-TS: Hướng dẫn lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)
Nội dung trong tệp đính kèm
HD TK3-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF